Alzheimerjeva bolezen
definicija:bolezen, ki povzroča propadanje živčnih celic

Progresivna neurodegenerativna bolezen, zaradi bolezni prihaja do prenehanja delovanja in propadu živčnih celic. Z napredovanjem bolezni se zmanjšujejo mentalne sposobnosti, kot so spomin, govor in orientacija. Pojavlja se predvsem med populacijo, starejšo od 60 let.