frekvenca
definicija:število valov v sekundi

Število valov v sekundi je frekvenca. Izražena je v hercih (Hz). Navadno uporabljamo večje enote: kiloherc (kHz) = 1.000 Hz , megaherc (MHz)=1.000.000 Hz, gigaherc (GHz) = 1.000.000.000 Hz.