razmerje obetov
definicija:razmerje med obeti za bolezen med izpostavljenimi in neizpostavljenimi

Uporablja se v raziskavah primer - kontrola, kjer primerjamo obete za bolezen v primeru izpostavljenosti z obeti za bolezen pri neizpostavljenih.