Mednarodna konferenca o neionizrnih sevanjih in zdravju otrok

Mednarodna konferenca o neionizirnih sevanjih in zdravju otrok je potekala v Ljubljani od 18. – 20. maja 2011. Prek 140 znanstvenikov, predstavnikov vladnih agencij, raziskovalnih organizacij ter gospodarstva iz 25 držav se je udeležilo mednarodne konference o neionizirnih sevanjih in zdravju otrok z namenom pregledati rezultate najodmevnejših raziskav o vplivu neionizirnih sevanj na zdravje otrok.

 

Organizatorji

 • INIS (Inštitut za neionizirna sevanja),
 • COST (organizacija za sodelovanje med znanostjo in tehnologijo),
 • ICNIRP (Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji),
 • WHO (Svetovna zdravstvena organizacija),
 • EUROSKIN (evropska organizacija za preprečevanje kožnega raka),
 • BFS (nemški zvezni urad za zaščito pred sevanji) in
 • EBEA (evropsko združenje za bioelektromagnetiko).

.

Glavni zaključki konference

 • Obstajajo jasni dokazi, da UV sevanje predstavlja nevarnost za zdravje ter da so otroci še posebej ogroženi. Vsaka izpostavljenost UV sevanju, bodisi na soncu ali v solariju, pomeni povečano tveganje za pojav kožnega raka – še posebno melanoma. Potrebno se je izogibati močni izpostavljenosti UV sevanjem v skladu s priporočili za zaščito pred soncem in solariji, ki jih posredujejo WHO, ICNIRP, EUROSKIN in nacionalni zdravstveni organi po vsem svetu. Posebno pozornost je potrebno nameniti preventivnim programom promocije zdravja s področja varstva pred UV sevanjem za ciljne skupine – še posebno otroke in mladostnike.
 • Opravljenih je bilo veliko raziskav o možnih vplivih nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj na zdravje. Opravljene epidemiološke študije kažejo na možno povezavo med izpostavljenostjo magnetnim poljem omrežne frekvence in povečanim tveganjem za pojav levkemije pri otrocih. Zato je tudi Svetovna zdravstvena organizacija razvrstila nizkofrekvenčna magnetna polja v skupno možnih kancerogenih snovi. Vendar pa ni prepričljivih eksperimentalnih dokazov o tem, da tovrstne izpostavljenosti lahko povzročajo katero koli vrsto raka pri otrocih.
 • Opravljene so bile tudi študije možnih vplivov visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj, vendar jih le malo obravnava otroke. Nekatere še potekajo (Mobikids). Med njimi so najpomembnejše obsežne študije o izpostavljenosti otrok sevanju zaradi uporabe mobilnih telefonov.
 • Na vseh področjih raziskav o povezavi med neionizirnim sevanjem in zdravjem otrok so potrebne dodatne raziskave, ki bodo zapolnile vrzeli v znanju, predvsem o možnih mehanizmih. Prednostna naloga je pridobitev bolj celostnega znanja, še posebej o molekularnih procesih, povezanih z rakom in to ne le s področja raziskav neionizirnih sevanj, temveč usmerjenega v splošno varovanje zdravja otrok.

Več o vsebini konferenci si lahko ogledate v sporočilu za javnost.

 

Povzetki prispevkov

Povzetki prispevkov so na voljo na spletni strani Komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP).