Program

Torek, 14. februar 2012

8.30-9.00

PRIHOD IN REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

9.00-9.20

UVODNI  NAGOVORI

  • prof.dr. Mihael Jožef Toman, dekan Biotehniške fakultete
  • dr. Mitja Pavliha, Generalni direktor Direktorata za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor
  • Marjan Turk, Generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

 

9.20-9.40

UMEŠČANJE OBJEKTOV IN NAPRAV BREZŽIČNIH SISTEMOV V PROSTOR
dr. Aleš Mlakar, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo

9.40-10.00

BREZŽIČNI SISTEMI IN ELEKTROMAGNETNA SEVANJA
doc.dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja

10.00-10.20

ZAKONSKI OKVIR NAČRTOVANJA BREZŽIČNIH SISTEMOV
Tomaž Šenica

10.20-10.40

OCENJEVANJE PRIMERNOSTI LOKACIJ
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja

10.40-11.10

ODMOR

11.10-11.30

NAPRAVE IN OBJEKTI BREZŽIČNIH SISTEMOV V OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTIH
Marko Fatur, Ljubljanski urbanistični zavod d.d.

11.30-11.50

VIDIKI OPERATERJA MOBILNE TELEFONIJE PRI UMEŠČANJU BAZNIH POSTAJ V PROSTOR
Marjan Poljanec, Si.mobil d.d.

11.50–12.10

CIVILNA INICIATIVA - ignorirati, premagati ali sodelovati
Mitja Blagajac, SPEM skupina

12.10-12.30

OBLIKOVALSKE REŠITVE (predavanje bo v angleščini in ne bo simultano prevajano)
Franco Beccari, Calzavara s.p.a.

12.30-13.00

RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

myhentai.org