Seminar Neionizirna sevanja na delovnem mestu 2012

Seminar NEIONIZIRNA SEVANJA NA DELOVNEM MESTU v organiziaciji Inštituta za neionizirna sevanja skupaj s soorganizatorji, in sicer

je bil uspešno izveden.

 

O seminarju

Neionizirna sevanja (elektromagnetna in optična sevanja) so pomemben fizikalni dejavnik tveganja na delovnih mestih. S sprejetjem ustreznih evropskih direktiv (Direktiva 2004/40/ESDirektiva 2006/25/ES) in domače zakonodaje (Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem) za izvajanje nadzora nad poklicno izpostavljenostjo elektromagnetnim in optičnim sevanjem je v Sloveniji potrebno to področje natančneje opredeliti in nadzorovati.

Na seminarju sopriznani strokovnjaki predstavili ključne vsebine s področja problematike neionizirnih sevanj: podane so bile tipične sevalne obremenitve na najbolj izpostavljenih delovnih mestih, podan je bil pregled možnih vplivov na zdravje zaposlenih ter s tem povezanih zdravstvenih tveganj, predstavljena je bila vloga delodajalca, pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu ter specialista medicine dela pri nadzoru nad sevanji.

V posebnem delu smo pripravili delavnice, kjer smo praktično predstavili postopke za izvedbo meritev, ocenjevanje izpostavljenosti in tveganj v celotnem področju neionizirnih sevanj. Udeleženci so si lahko ogledali tudi demonstracijo najnovejših merilnih postopkov in opreme priznanega proizvajalca Narda STS.

 

Nekaj utrinkov s seminarja si lahko ogledate na spodnjih slikah.


Program

Četrtek, 19. januar 2012 - EMS

Dopoldanski program - predavanja

9.00

Uvodni pozdrav

9.10

Poklicna izpostavljenost neionizirnim sevanjem

Peter Gajšek

9.30

Biološki učinki EMS

Tadej Kotnik

9.50

EMS in zdravje

Nina Nikolič Lebič

10.10

Optična sevanja in zdravje

Vesna Tlaker Žunter

10.30

Odmor

11.00

Zakonodaja na področju neionizirnih sevanj

Jože Hauko

11.20

Rezultati raziskovalnega projekta EMS na delovnih mestih

Bor Kos, Blaž Valič, Peter Gajšek, Tadej Kotnik

11.50

Meritve, standardi in ocenjevanje tveganj

Blaž Valič

12.10

Ukrepi varstva pred neionizirnim sevanji

Tomaž Trček

12.40

Vprašanja in razprava

13.00

Kosilo

Popoldanski program - delavnice

14.00

Uvod v delavnice in predstavitev

Blaž Valič, Tomaž Trček, Bor Kos

15.00

Delavnica 1: nizkofrekvenčna EMS

Blaž Valič

 

Delavnica 2: visokofrekvenčna EMS

Tomaž Trček

 

Delavnica 3: analiza primera izpostavljenosti

Bor Kos

16.00

Zaključek

Zbornik predavanj

Pripravili smo zbornik predavanj, ki vam je v elektronski obliki na voljo tukaj.