Seminar Neionizirna sevanja na delovnem mestu 2012

Seminar NEIONIZIRNA SEVANJA NA DELOVNEM MESTU v organiziaciji Inštituta za neionizirna sevanja skupaj s soorganizatorji, in sicer

je bil uspešno izveden.

 

O seminarju

Neionizirna sevanja (elektromagnetna in optična sevanja) so pomemben fizikalni dejavnik tveganja na delovnih mestih. S sprejetjem ustreznih evropskih direktiv (Direktiva 2004/40/ESDirektiva 2006/25/ES) in domače zakonodaje (Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem) za izvajanje nadzora nad poklicno izpostavljenostjo elektromagnetnim in optičnim sevanjem je v Sloveniji potrebno to področje natančneje opredeliti in nadzorovati.

Na seminarju sopriznani strokovnjaki predstavili ključne vsebine s področja problematike neionizirnih sevanj: podane so bile tipične sevalne obremenitve na najbolj izpostavljenih delovnih mestih, podan je bil pregled možnih vplivov na zdravje zaposlenih ter s tem povezanih zdravstvenih tveganj, predstavljena je bila vloga delodajalca, pooblaščenca za varnost in zdravje pri delu ter specialista medicine dela pri nadzoru nad sevanji.

V posebnem delu smo pripravili delavnice, kjer smo praktično predstavili postopke za izvedbo meritev, ocenjevanje izpostavljenosti in tveganj v celotnem področju neionizirnih sevanj. Udeleženci so si lahko ogledali tudi demonstracijo najnovejših merilnih postopkov in opreme priznanega proizvajalca Narda STS.

 

Nekaj utrinkov s seminarja si lahko ogledate na spodnjih slikah.


Dodatne informacije

dr. Blaž Valič

tel: (01) 5682732
e-mail: blaz.valic(at)inis.si

myhentai.org