Naročilnica

Pri založbi projekta Forum EMS je izšla monografija »Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov« avtorjev Petra Gajška, Aleša Mlakarja, Tomaža Šenice in Blaža Valiča, ki podaja osnovna izhodišča in priporočila za umeščanje brezžičnih sistemov v prostor, pri čemer so upoštevani tako tehnični kot sistemski ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti EMS v smislu upoštevanja načela previdnosti. Monografija je pripravljena kot pomoč načrtovalcem, izdelovalcem občinskih prostorskih aktov in zaposlenim v občinskih službah za urejanje prostora ter operaterjem mobilne telefonije in drugim upravljavcem brezžičnih sistemov in investitorjem obravnavanih posegov. Priporočila niso popolna, v danih okvirih skušajo opozoriti na ključne vsebine in nakazati možne rešitve najbolj perečih problemov. Zato priporočila ne skušajo in ne smejo nadomestiti ustvarjalnega strokovnega dela – vsakokratnega iskanja dobrih rešitev, prilagojenih obravnavanemu prostorsko načrtovalskemu problemu.

 

Cena

Cena monografije z DDV znaša 100 EURO + poštnina.

Znesek nakažite na:
Inštitut za neionizirna sevanja
Pohorskega bataljona 215
Ljubljana
številka TRR:  0203 6025 3468 519, odprt pri NLB
pripis: Monografija Brezžični sistemi

Po plačilu bomo monografijo poslali po pošti, lahko pa jo osebno prevzamete na sedežu Inštituta za neionizirna sevanja.

 

Naročilnica monografija Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov

Podjetje
Naziv:
Naslov:
Davčna številka:
 
Elektronska pošta:
Telefon:
 
Komentar:
Naročam monografijo »Načrtovanje objektov in naprav brezžičnih sistemov« avtorjev Petra Gajška, Aleša Mlakarja, Tomaža Šenice in Blaža Valiča.
Naročilo bo potrjeno z elektronskim sporočilom.