Zaščitna obleka EMSAFE

Z izjemno hitrim razvojem novih tehnologij se človekovo bivalno in delovno okolje temeljito spreminjata. Umetno ustvarjena elektromagnetna sevanja (EMS) danes po jakosti že bistveno presegajo naravna. Številne raziskave kažejo, da lahko EMS nad določenim pragom jakosti negativno vplivajo na zdravje. Pri tem predstavljajo otroci in nosečnice potencialno še posebno izpostavljeni ciljni skupini. Problem predstavlja tudi poklicna izpostavljenost v telekomunikacijah (radiodifuzni oddajniki, mobilna telefonija), industriji (obdelovanje materialov z induktivnim in kapacitivnim segrevanjem) ter medicini (elektrokirurgija ter fizioterapija), kjer so delavci lahko izpostavljeni visokim, celo čezmernim sevalnim obremenitvam.Ker je potrebno v primerih čezmerne izpostavljenosti ukrepati v smislu uporabe osebnih zaščitnih sredstev, smo na INIS razvili posebno zaščitno obleko EMSafe, ki je izdelana iz posebne tkanine z vgrajenimi kovinskimi vlakni. Kovinska vlakna v tkanini delujejo kot Faradayeva kletka in tako ustvarjajo zaščito pred elektromagnetnimi sevanji.

 

Princip delovanja

Za zmanjševanje elektromagnetnega sevanja se najpogosteje uporabljajo kovinski zasloni in mreže. Najučinkovitejši način je popolni kovinski oklop ali tako imenovana Faradayeva kletka. Ta princip izrablja tudi obleka EMSafe, saj je narejena iz posebne tkanine z vgrajenimi kovinskimi vlakni, ki sestavljajo kovinsko mrežo okrog osebe in tako ščitijo osebo pred elektromagnetnimi sevanji.

 

Komu je obleka namenjena

Zaščitna obleka EMSafe je namenjena vsem, ki potrebujejo zaščito pred elektromagnetnimi sevanji. Še zlasti je namenjena delavcem, ki so izpostavljeni visokim sevalnih obremenitvam v telekomunikacijah (radijski in televizijski oddajniki, oddajniki mobilne telefonije), delavci na radarskih sistemih in delavci v industriji, ki uporabljajo stroje za visokofrekvenčno varjenje, segrevanje in obdelovanje materialov ter delavci v medicini (elektrokirurgija ter fizioterapija).

 

Območje in učinkovitost zaščitne obleke

Laboratorijske meritve slabljenja zaščitne obleke EMSafe, ki jih je izvedel akreditirani inštitut, so pokazale na slabljenje med 11 in 13 dB v področju visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj med 10 MHz in 10 GHz.

 

Več informacij in prodaja

Letak o zaščitni obleki EMSafe

 

Inštitut za neionizirna sevanja

Pohorskega bataljona 215, Ljubljana

01 568 27 32

spletni naslov: www.inis.si

e-pošta: info@inis.si