Merjenje SAR

Merilni sistem za ugotavljanje sevalnih obremenitev posameznega mobilnega telefona. Meritve SAR opravljajo tako, da namestijo mobilni telefon v bližino realističnega modela človeške glave. Ta je napolnjena s tekočino enakih električnih karakteristik, kot jih ima človeško tkivo. Robot upravlja poseben senzor, ki meri EMS v glavi in na osnovi odčitkov računalnik določi največje vrednosti SAR. Meritve opravljajo pri največji možni oddajni moči telefona.

Izvedba natančnih meritev dozimetrije na modelu človeka je zelo težavna, hkrati pa izredno pomembna za preverjanje ustreznosti telefona s standardi. Slovenski standard SIST EN 50360 glede testiranja SAR posameznih oddajnih sistemov zagotavlja, da so postopki meritev za testiranje ustreznosti naprave glede na priporočila EU v bistvenih točkah enaki. Sistem za merjenje SAR obsega:

  • model človeškega telesa (fantom);
  • posebno tekočino, s katero je napolnjen fantom ter najbolje predstavlja dielektrične lastnosti tkiv in organov;
  • robota, ki skrbi za upravljanje merilne sonde;
  • mobilni telefon, ki deluje pri največji možni oddajni moči.

Z namenom doseči merilo SAR, ki bo ustrezalo vsem vrstam ljudi, so znanstveniki razvili fantom, ki temelji na merah glave odraslega moškega (večja glava je izpostavljena večjim odmerkom SAR). Fantom ima stisnjena drobna ušesa, s čimer so simulirali uporabnike z majhnimi ušesi. Poleg tega levi in desni del modela glave služita za merjenje različnih območij izpostavljenosti zaradi nesimetričnega položaja antene.

Fantom je napolnjen s tekočino, ki ustreza dielektričnim lastnostim tkiva človekove glave. Dielektrične lastnosti tkiva v glavi so izračunali na podlagi lastnosti tkiva človeških možganov in ustreznih učinkov zunanjih plasti tkiva glave (t.j. kože in lobanje) in tako poskrbeli za konzervativno precenitev vrednosti (SIST EN 50360 in SIST EN 50361).