definicija:elektromagnetno valovanje, ki ga moduliramo

Elektromagnetno valovanje, ki se ga lahko modulira, tako frekvenčno, amplitudno ali fazno, da lahko prenašamo informacije.