definicija:energija sevanja, odvisna od frekvence sevanja

Elektromagnetno sevanje nosi energijo, ki je izražena v elektronvoltih (eV). Čim višja je frekvenca, tem višja je energija sevanja.