definicija:razdalja med dvema sosednjima vrhovoma valovanja

Razdalja med dvema sosednjima vrhovoma valovanja je valovna dolžina. Izražena je v metrih (m). Navadno uporabljamo manjše enote: milimeter (mm) = tisočinka metra, mikrometer (mm) = milijoninka metra, nanometer (nm) = milijardinka metra.