Evropski standardi za določitev SAR

Standardizirani fantom, ki se glede na slovenska standarda SIST EN 50360 in SIST EN 50361 uporablja za ocenjevanje SAR zaradi uporabe mobilnih telefonov v dveh različnih položajih.

Proizvajalci mobilnih telefonov in druge telekomunikacijske opreme so se odločili, da bodo prostovoljno poročali in označevali nove modele mobilnih telefonov s podatki o njihovih sevalnih obremenitvah t.j. o stopnji specifične absorpcije (SAR), ki se določa v skladu z najnovejšima evropskima standardoma o postopkih merjenj SAR. Evropski odbor za elektrotehniško standardizacijo (CENELEC) je julija 2001 sprejel oba standarda (EN 50360 in EN 50361), ki se nanašata na skladnost sevalnih obremenitev mobilnih telefonov z osnovnimi mejnimi vrednosti zaradi omejevanja izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (300 MHz - 3 GHz). Oba omenjena dokumenta je prevzel tudi slovenski odbor za neionizirna sevanja v okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo kot slovenska standarda.

Ta produktna standarda veljata za vsako oddajno napravo, ki uporablja svoj oddajni element neposredno v bližini človekove glave (mobilni telefon, brezžični telefon). Predmet tega standarda je demonstrirati skladnosti takih naprav z osnovnimi omejitvami glede izpostavljenosti uporabnikov elektromagnetnim sevanjem, še posebno glede na priporočene mejne vrednosti Evropskega sveta (519/EC/1999).

Tudi direktiva EU (5/EC/1999) o telekomunikacijah narekuje, da je potrebno vzpostaviti nadzor nad telekomunikacijsko opremo, ki lahko predstavlja povečano zdravstveno tveganje za človeka.

S tem so dani temelji, da se od proizvajalcev opreme pričakuje, da bodo:

  • označevali vse nove modele mobilnih telefonov s standardizirano informacijo o SAR;
  • kritično ocenili SAR in jo primerjali z dovoljenimi mejnimi vrednostmi;
  • informirali javnost o sevalnih obremenitvah mobilnih telefonov v posebnih brošurah, v navodilih za uporabo ali na domači strani svetovnega spleta.

V Sloveniji naj bi pooblaščeni zastopnik poskrbel, da bodo kupcem na voljo vse relevantne informacije o sevalnih obremenitvah posameznih tipov telefonov.