Stališča o uporabi solarijev

Mednarodna agencija za raziskovanje raka (IARC)

Nikakršnega dvoma ni, da lahko solariji povzročajo raka. Upamo, da bo razvrstitev solarijev v I. skupino kancerogenih snovi za ljudi služila kot močan pritisk na industrijo in vlade, da bodo poostrile nadzor nad uporabo solarijev.  
www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2009/sunbeds_uvradiation.php

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO)

Osebe, mlajše od 18 let, ne bi smele uporabljati solarijev.
www.who.int/mediacentre/news/notes/2005/np07/en/

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP)

Uporaba solarijev v kozmetične namene ni priporočljiva, saj predstavlja tveganje za pojav raka, ki je še posebno visoko za ljudi s fototipom kože I in II ter za mladino.
www.icnirp.de/documents/sunbed.pdf

Evropska komisija

Z obiskovanjem solarijev smo izpostavljeni umetno ustvarjenemu UV sevanju in po nekajkratnih zaporednih uporabah porjavimo. To pa lahko povzroči  nastanek kožnega raka.  
ec.europa.eu/health/opinions2/en/sunbeds/

Irsko Združenje za boj proti raku (ICS)

Glede na dosedanje rezultate raziskav odsvetujemo uporabo solarijev.
www.cancer.ie/

Avstralski Svet za boj proti raku

Solariji in oglasi za obisk solarijev morajo biti opremljeni z opozorilom o škodljivih vplivih na zdravje, podobno kot je to obvezno pri cigaretah.
www.cancer.org.au

Združenje slovenskih dermatovenerologov (ZSD)

Za vse oblike ultravijoličnega sevanja je znanstveno dokazano, da doprinesejo k prezgodnjemu staranju kože ter k razvoju kožnega raka.  To velja tudi za solarije, saj ne dajejo »varne porjavelosti «. Izpostavljanje virom UV sevanja z namenom porjavitve odsvetujemo.
www.zsd.si/index.php?page=priporocila&lang=sl