Informacije za uporabnike solarijev

V solariju so uporabniki izpostavljeni UV sevanju, ki zlasti ob neprimerni uporabi lahko povzroči škodljive vplive na zdravje. Na tej strani so zbrane vsebine, ki uporabnikom solarijev predstavijo mogoča tveganja in jih seznanijo s pravilnim ravnanjem.

 

Pravila ravnanja

Obiskujem solarij. Kako naj ravnam, da zmanjšam možnost škodljivih posledic? Kakšna naj bo časovna omejitev izpostavljanja UV sevanju? Odgovore na takšna vprašanja najdete na tej strani. Več...

Zmote o umetnem sončenju

Je porjavela koža znak zdravja? Ali poškodba kože v solarju za mlade ni nevarna? Je umetno sončenje varnejše od naravnega? Ali nas porjavela polt pridobljena v solariju, varuje pred sončnimi opeklinami? Več...

Monografija Solariji in zdravje

Informativna monografija »Solariji in zdravje« želi osvetliti problematiko uporabe solarijev za umetno sončenje v luči najnovejših ugotovitev o tveganjih, povezanih z izpostavljenostjo UV sevanjem. Več...

Zloženka Solariji in zdravje

Informativna zloženka »Solariji in zdravje« v strnjeni obliki podaja najpomembnejše informacije uporabnikom solarijev, zlasti o tveganjih in pravilih ravnanja. Več...

Stališča o uporabi solarijev

Na strani so zbrana stališča različnih mednarodnih in domačih strokovnih organizacij in združenj o uporabi solarijev. Več...

Študija UV solar - Posnetek stanja

V študijo je bilo vključenih 73 solarijev; od tega jih je skladnih s Pravilnikom  79 % ležečih, 75% stoječih in 33% obraznih solarijev. Več...

e-izobraževalni video

Na strani so na voljo poljudni izobraževalni video posnetki o UV sevanju, solarijih, tveganjih in drugih povezanih temah. Več...

Pogosta vprašanja

Iščete odgovor na različna vprašanja, povezana s solariji? Poiščite ga med že zbranimi odgovori na vprašanje ali pa nam ga zastavite. Več...