Študija UV solar - Posnetek stanja

V študijo je bilo vključenih 73 solarijev; od tega jih je skladnih s Pravilnikom  79 % ležečih, 75% stoječih in 33% obraznih solarijev. Odstotek ustreznosti obraznih solarijev je zelo nizek, vendar se je pri tem potrebno zavedati majhnega števila vzorcev. Obrazni solariji so namreč redki in se praviloma uporabljajo le v sončnih studiih.

Po 73 opravljenih meritvah je število solarijev, ki ne ustrezajo zahtevam Pravilnika sorazmerno visoko, saj mejne vrednosti presega več kot 23 % vseh izmerjenih solarijev, ne glede na to, da je merilna negotovost uporabljenega merilnega sistema dokaj visoka in znaša ±25 %. Kot razlog za presežene mejne vrednosti smo ugotovili neposredno kršenje določil Pravilnika, saj smo v večini primerov zasledili v solarije vgrajene stare nizkotlačne sijalke, ki ne ustrezajo določilom zakonodaje. Ob primerjavi starih in novih nizkotlačnih sijalk smo ugotovili, da se njihovo razmerje UV-A in UV-B sevanja občutno razlikuje. Ker je koža, kot predstavljeno v poglavju o bioloških učinkih UV sevanja, najbolj dovzetna za pordečitev v UV-B območju in imajo občutno nižji prispevek UV-B sevanja, je tudi čas priporočene izpostavljenosti daljši. Hkrati se ob uporabi različnih vrst sijalk (nizkotlačnih za telo in visokotlačnih za obraz pri ležečih solarijih) pojavlja vprašanje o smiselnosti vgrajevanja obraznih sijalk. Na podlagi izvedenih meritev smo ugotovili tudi velika odstopanja med spodnjimi in zgornjimi deli nekaterih ležečih solarijev.

Kot smo pričakovali, smo dobili v skupini 1 (solarij kot glavni del ponudbe podjetja – sončni studii) višje odstotke skladnih solarijev kot v skupini 2 (solarij kot stranski del ponudbe podjetja - kozmetični in frizerski saloni, hoteli, kampi in fitnes centri). V skupini 1 je bilo s Pravilnikom skladnih 82 %, v skupini 2 pa 72 % solarijev. Podatki meritev torej kažejo na to, da je potrebno še naprej opravljati meritve UV sevanja v vseh solarijih. Prav tako pa je potrebno pozornost nameniti tudi informiranju javnosti glede neželenih učinkov uporabe solarijev.

 

Celotno poročilo je na voljo tukaj.