Zloženka Solariji in zdravje

Informativna zloženka »Solariji in zdravje« v strnjeni obliki podaja najpomembnejše informacije uporabnikom solarijev, zlasti o tveganjih in pravilih ravnanja. V njej najdemo informacije o tem, kakšna so tveganja zaradi UV sevanja s poudarkom na solarijih, pravilih ravnanja ob obiskovalnju solarijev, napotke kdo ne sme uporabljati solarijev ter pomen izvajanja strokovnega nadzora nad solariji. Zloženko je izdal Inštitut za neionizirna sevanja.

Zloženka »Solariji in zdravje« je na voljo tukaj.