2.1 Kakšna sevanja najdemo v solarijih

Solarij je naprava, ki vsebuje vir UV sevanja (sijalke) in je namenjena umetnemu sončenju v kozmetične namene. Opazna porjavelost se lahko doseže po 6 obiskih (v dveh tednih) in z nadaljnjimi obiski stalno narašča. Glede na moč UVA in UVB sevanja so solariji razdeljeni v štiri razrede. V kozmetične namene se uporabljajo le solariji III. razreda, pri katerih je vrednost gostote pretoka moči za vsako območje UVA in UVB sevanja posebej manjša od 0,15 W/m2. Obe vrsti sevanja lahko poškodujeta DNA v celicah kože. Da bi pospešili proces pridobivanja porjavelosti, so v zadnjih letih izdelali žarnice, ki proizvajajo višjo raven UVB.

2.2 Kako je zgrajen solariji

Glavni sestavni deli solarija so sijalke, balast (dušilka), akrilne plošče, prezračevalni sistem in elektronika za nadzor delovanja solarija. Jakost UV sevanja v solariju je odvisna od tipa, moči, števila in starosti sijalk, ki močno prispevajo h končni vrednosti sevanja.

Slika: Sestavni deli solarija
(Vir: www.customtanningbeds.com/home-tanning-bed-info.html)

.