9.1 Katera so zakonska določila glede uporabe solarijevu

Zakonodaja na področju uporabe virov optičnih sevanj v kozmetične namene ter za splošno izpostavljenost prebivalstva je še zelo nedorečena. Do nedavnega v Sloveniji ni bilo nobenega dokumenta, ki bi kakorkoli obravnaval izpostavljenost prebivalstva umetnim optičnim sevanjem, kot na primer v solarijih in v kozmetični dejavnosti (lasersko odstranjevanje dlak, pigmentnih znamenj, tetovaž, IR segrevanje itd.), kljub temu, da se uporaba tovrstnih virov in storitev med prebivalstvom širi. Šele v letu 2009 je po uvrstitvi solarijev v 1. skupino kancerogenih snovi za ljudi nastal Pravilnik.

V pravilniku je določeno, da se v kozmetične namene smejo uporabljati le solariji tretjega razreda glede na standard SIST EN 60335-2-27 iz leta 2011. Pravilnik tudi nalaga, da morajo nosilci dejavnosti zagotavljati njihovo tehnično brezhibnost, solarije redno vzdrževati in servisirati v skladu z navodili proizvajalca, redno je potrebno menjati sijalke in o menjavah voditi dokumentacijo.

Solariji morajo biti opremljeni s števcem delovnih ur, časomerom sevanja, hladilnim, prezračevalnim in avtomatskim izklopnim sistemom, prepovedani pa so avtomatski solariji brez nadzora osebja.

Pravilnik določa tudi, da je vsaka 3 leta v solariju potrebno izvesti meritve UV sevanja, ki jih lahko izvajajo le akreditirane organizacije za izvajanje meritev optičnih sevanj.

Nadalje pa 25. člen pravilnika opisuje varovalna očala in narekuje, da mora nosilec dejavnosti v času izpostavljenosti UV sevanjem zagotoviti uporabnikom uporabo ustreznih varovalnih očal, ki izpolnjujejo zahteve predpisov s področja osebne varovalne opreme in veljavnih standardov Republike Slovenije za to področje. Člen tudi določa obvezno razkužitev in čistočo očal za večkratno uporabo.

Dodatno je Uprava Republike Slovenija za varstvo pred sevanji na svoji spletni strani (www.uvps.gov.si) objavila interpretacijo, da so skladni vsi tisti solariji, kjer efektivna obsevanost za eritem ne presega območja 0,3 W/m2, skupno za UVA in UVB območje.

9.2 Kakšne so dovoljene mejne vrednosti za UV sevanje v solarijih

Ker so biološki vplivi UV sevanja odvisni samo od skupne količine sevanja, prejete med posameznim izpostavljanjem, ne glede na to, ali gre za izpostavljanje visokointenzivnemu sevanju za kratek čas ali nizkointenzivnemu sevanju za daljši čas, je priporočljivo, da posamezen obisk solarija ne traja manj kot 10 minut. Tako se intenziteta oddanega sevanja zmanjša na zmerno stopnjo. Na ta način se tveganje za opekline, ki so posledica prekoračene časovne meje posameznega obiska, zelo zmanjša, kar pomeni, da se verjetno zmanjša tudi tveganje za razvoj melanoma.

Odmerek med posameznim obiskom ne sme biti tako dolg, da bi povzročil opekline, maksimalna intenziteta sevanja pa ne sme prekoračiti 0,3 W/m2. To je enako UV indeksu (UVI) 12, ki je značilen za poletje v Darwinu v Avstraliji in Kolombu na Šrilanki in ki ga Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) označuje za »ekstremnega«.

Za zdaj ni mogoče določiti varne meje za dolgoročne vplive, kot je tveganje za razvoj kožnega raka, zlasti melanoma, saj ni znan mejni odmerek, pod katerim ni tveganja za razvoj raka. Posledično so vsakršna priporočila glede mejne vrednosti skupnega odmerka poljubna in subjektivna. Nekatere ustanove so določile mejo 20 obiskov letno, druge pa skoraj dvakrat višjo. Spet druge agencije pa preprosto odsvetujejo uporabo solarijev in ne določajo nobene »sprejemljive« maksimalne letne uporabe.

Solariji morajo biti opremljeni s števcem delovnih ur, časomerom sevanja, hladilnim, prezračevalnim in avtomatskim izklopnim sistemom, prepovedani pa so avtomatski solariji brez nadzora osebja.

Pravilnik določa tudi, da je vsaka 3 leta v solariju potrebno izvesti meritve UV sevanja, ki jih lahko izvajajo le akreditirane organizacije za izvajanje meritev optičnih sevanj.

Nadalje pa 25. člen pravilnika opisuje varovalna očala in narekuje, da mora nosilec dejavnosti v času izpostavljenosti UV sevanjem zagotoviti uporabnikom uporabo ustreznih varovalnih očal, ki izpolnjujejo zahteve predpisov s področja osebne varovalne opreme in veljavnih standardov Republike Slovenije za to področje. Člen tudi določa obvezno razkužitev in čistočo očal za večkratno uporabo.

Dodatno je Uprava Republike Slovenija za varstvo pred sevanji na svoji spletni strani (www.uvps.gov.si) objavila interpretacijo, da so skladni vsi tisti solariji, kjer efektivna obsevanost za eritem ne presega območja 0,3 W/m2, skupno za UVA in UVB območje.

.