Meritve UV sevanj v solarijih

Meritve UV sevanj v solarijih je potrebno izvajati zaradi nadzora nad delovanjem solarijev, ki ga določa Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti (Ur. l. RS 104, 2009).

Če meritve pokažejo, da je solarij skladen z zahtevami Pravilnika, poleg poročila o opravljenih meritvah na solarij nalepimo nalepko, ki uporabniku kaže, da je solarij varen in se lahko uporablja v skladu z navodili proizvajalca.

Zato naj bodo uporabniki pozorni na take nalepke in naj zahtevajo od ponudnikov storitev, da jim jasno predložijo potrdilo, da je solarij, ki ga uporabljajo, skladen z določili Pravilnika.

Inštitut za neionizirna sevanja je s strani Ministrstva za zdravje - Uprave RS za varstvo pred sevanji pooblaščen za izvajanje meritev optičnega sevanja solarijev in izvajanje usposabljanja osebja v solarijih (Pooblastilo 1865-12/2010-3 ).