Meritve optičnih sevanj na delovnem mestu

Poklicna izpostavljenost umetnim optičnim sevanjem je zakonsko omejena z Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (Ur. l. RS 34, 2010).

Uredba določa, da mora delodajalec oceniti ter po potrebi izmeriti ali izračunati ravni izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem, katerim so delavci izpostavljeni, tako da se lahko določijo in izvedejo potrebni ukrepi za omejitev izpostavljenosti na sprejemljive vrednosti.

Inštitut za neionizirna sevanja razpolaga z ustrezno opremo in usposobljenimi strokovnjaki za izvajanje meritev optičnih sevanj:

 • v UV, vidnem in IR območju, kjer so mejne vrednosti določene;
 • ob upoštevanju specifičnih dejavnikov tveganja na delovnem mestu in s tem povezanim ocenjevanjem izpostavljenosti;
 • dolžine pulza in moči pulznih virov ter laserjev z dolžino polza v razredu ns.

Kje so izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem zagotovo visoke in je potrebna ocena tveganja zaradi izpostavljenost umetnim optičnim sevanjem:

 • kjer so prisotne visoke temperature:
  • livarstvo
  • železarstvo
  • kaljenje
  • taljenje
  • steklarstvo
  • opekarstvo
  • ...
 • kjer se uporabljajo kakršni koli viri UV sevanja (namerno ali kot stranski učinek):
  • varjenje
  • preizkušanje materialov
  • tiskarstvo
  • sušenje pigmentov in barv
  • sterilizacija
  • ...
 • kjer je prisotna intenzivna osvetlitev
  • zabavna industrija (koncerti, modne revije...)
  • filmska in TV produkcija
  • gledališče
  • ...
 • kjer se uporabljajo laserji, zlasti razreda 3 in 4