Sevalne obremenitve naprav in sistemov

Poleg starih znancev, kot so radijski in TV oddajniki, radarji, daljnovodi, gospodinjske naprave, ter predvsem mobilni telefoni in bazne postaje, so se v zadnjih nekaj letih pojavili novi, predvsem brezžični sistemi, kot so: indukcijska kuhališča, mobilni telefoni in njihove bazne postaje, sistem GSM-R, elektronske varuške, brezvrvični telefoni (DECT), bluetooth naprave, WLAN omrežja, TETRA omrežje, različne brezžične naprave (miške, tipkovnice, kamere, otroške varuške, fotoaparati, vremenske postaje, igrače...). Digitalizacija nezadržno prihaja tudi na področje radiodifuzije, kar vodi do nadgradnje obstoječega radijskega in televizijskega sistema z uvedbo digitalnega radia (T-DAB), digitalne televizije (DVB-T) in digitalne multimedijske radiodifuzije, namenjene mobilnim tehnologijam (DVB-H). Vse več je tudi sistemov za identifikacijo (sistem cestninjenja ABC, sistemi za dostop v prostore s pomočjo kartice, elektronski ključ za avtomobil) in sistemov za nadzor izdelkov (sistemi proti kraji v trgovinah).

Tu želimo predstaviti sevalne obremenitve zaradi naprav in sistemov, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju in so vir elektromagnetnih sevanj (EMS). Kratki opisi posameznih tehnologij poleg splošnih podatkov zajemajo tudi osnovne podatke o tehničnih lastnostih naprav, kot so oddajne moči in frekvence virov, kar so bistvene karakteristike za določanje sevalnih obremenitev uporabnikov teh naprav in sistemov.

 

Daljnovodi

Za prenos električne enegije se uporabljajo daljnovodi. V svoji okolici daljnovodi povzročajo tako električno kot tudi magnetno polje, njuna velikost pa je odvisna od več dejavnikov. Več...

Kablovodi

Namesto daljnovodov se za za prenos električne energije lahko uporabljajo podzemni kablovodi. Gradnja podzemnega kablovoda je dražja, ima pa več drugih prednosti. Več...

Indukcijska kuhališča

Za razliko od običajne steklokeramične kuhalne plošče, ki deluje kot uporovni grelnik, indukcijske kuhalne plošče segrevajo hrano s pomočjo visokofrekvenčnih magnetnih polj. Več...

Sistemi za nadzor in identifikacijo

Sistemi za nadzor in identifikacijo so sistemi, ki omogočajo nadzor nad predmeti. Sistemi za nadzor le zaznajo prisotnost predmeta, sistemi za identifikacijo pa predmet tudi prepoznajo. Več...

Električna vozila

Električna vozila so vozila, ki kot vir energije uporabljajo električno energijo, shranjeno v akumulatorju. Več...

Bluetooth

Bluetooth ali modri zob je brezžična tehnologija za povezovanje različnih digitalnih elektronskih naprav na razdaljah do nekaj metro. Več...

Brezžične naprave Wi-Fi

Brezžične naprave Wi-Fi se v lokalno omrežje povezujejo brezžično. Zaradi vse večjega števila naprav Wi-Fi so danes Wi-Fi omrežja prisotna v številnih domovih. Več...

Elektronske varuške

Elektronske varuške so sestavljene iz dveh naprav: ena je nameščena pri otroku, druga pa je prenosna. Prva deluje kot oddajnik EMS, prenosna enote pa običajno le kot sprejemnik. Več...

Računalniške naprave

Zaradi lažje uporabe in večjega udobja vse več naprav deluje na podlagi brezžičnega prenosa podatkov. Uporabljamo brezžično miško, tipkovnico, slušalke in podobno. Več...

WIMAX

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) je tehnologija, namenjena brezžičnemu širokopasovnemu dostopu do interneta. Več...

TETRA

TETRA (Terrestrial Trunked Radio) je standard, namenjen sodobni digitalni profesionalni komunikaciji. Namenjen je predvsem enotam zaščite in reševanja ter za potrebe vojske in policije. Več...

Mobilna telefonija

Sistem mobilne telefonije poznamo že več desetletij, vendar se zaradi stalnega razvoja spreminja in dopolnjuje. Več...

GSM-R

GSM-R je digitalno radijsko omrežje za potrebe izvajanja varnega in kakovostnega železniškega prometa. Več...

DVB-T

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) je prizemna digitalna video radiodifuzija. Več...

Magnetna resonanca (MR)

Slikanje z magnetno resonanco (MRI) je tehnika, s pomočjo katere je mogoče pridobiti tridimenzionalno sliko notranjosti človeškega telesa. Več...

IR paneli

IR paneli so naprave, ki se uporabljajo za ogrevanje prostorov. IR paneli prostor ogrevajo tako, da pretežni del energije v prostor oddajajo z IR sevanjem, manjši del pa tudi s konvekcijo – prenosom toplote preko zraka. Več...

Brezžični telefoni

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) je standard za brezžične telefone, ki jih uporabljamo za klicanje v fiksnem telefonskem omrežju. Več...