Kako zmanjšati sevanje

Z uporabo slušalk lahko bistveno zmanjšamo izpostavljenost med klicem.

Mobilni telefoni so vir EMS majhnih moči, ki na območju mikrovalov oddajajo in sprejemajo EMS. Za delovanje potrebujejo omrežje, bazne postaje, ki vzpostavljajo dvosmerno povezavo med mobilnim omrežjem in mobilnim telefonom. Oba sta sočasno oddajnika in sprejemnika na območju mikrovalov. Od tehnologije mobilnega telefona je odvisno, na kateri frekvenci oddaja. Frekvenca delovanja mobilnega telefona in moč signala (oddaljenost od bazne postaje) pa vplivata na SAR-vrednosti posameznega telefona. Telefon oddaja sevanje, ko je prižgan. Takšno sevanje je skorajda zanemarljivo, sevanje pa je največje, ko telefon vzpostavlja zvezo. Mobilni telefon sproti prilagaja jakost sevanja. Jakost signala, ki je odvisna tudi od bližine bazne postaje, je nadvse pomembna za sevanje telefona. Močnejši ko je signal, manjša je jakost sevanja telefona in obratno. Razlika je lahko tudi desetkratna, zato je najbolje, da se tam, kjer je signal slab, izogibamo klicanju. To pomeni, da je bolje, če smo karseda blizu bazne postaje, saj je signal boljši. Čeprav je tudi bazna postaja vir sevanja, je njeno sevanje zelo lokalno omejeno in ne presega nekaj odstotkov mejne vrednosti.

Ko uporabljamo mobilni telefon, okrog glave, ušesa in roke nastane območje sevanja. Porazdelitev stopnje specifične absorpcije (SAR) v glavi se razlikuje od mobilnika do mobilnika. Pred nakupom lahko podatek o SAR vrednosti posameznega telefona preverimo na spletnih straneh proizvajalcev in pri neodvisnih organizacijah. Razlika v vrednostih med najslabšim in najboljšim mobilnikom je lahko tudi desetkratna. Veliko lahko naredimo, če se odločimo za telefon z najnižjo vrednostjo, čeprav v Evropi vsi telefoni ustrezajo evropskim standardom, ki pravijo, da je mejna vrednost pri 2 W/kg. Pri nakupu novega mobilnega telefona naj postane vrednost SAR pomembno merilo.

V desetih letih smo trikrat zamenjali tehnologijo: prva je bila NMT, leta 1991 so prišli GSM-aparati, zdaj uporabljamo UMTS in LTE aparate. Zadnji sevajo od pet- do desetkrat manj, saj se je tehnologija k sreči razvijala tako, da se je sevanje zmanjševalo. UMTS-aparati, katerih največja oddajna moč je 0,25 W, delujejo običajno na frekvenci 2100 MHz, GSM-aparati pa delujejo z največjo oddajno močjo 2 W na 900 MHz.
Zaradi dejstva, da je sevanje mobilnega telefona uvrščeno v skupino možno kancerogenih snovi (2B), je potrebno upoštevati načelo previdnosti ter zmanjšati izpostavljenost na najmanjšo možno mero. Kar zadeva otroke, obstajajo hipoteze, da so otroci med 3. in 15. leta občutljivejši na EMS, zato je otroke smiselno ozaveščati, naj čim manj uporabljajo mobilnike. Strokovnjaki INIS in foruma EMS otrokom odsvetujejo pogosto rabo mobilnikov. Uporabljajo naj jih le, ko je to nujno. To velja tudi za odrasle. Če je le možno, uporabljajmo klasičen stacionarni telefon.

 

Priporočila

Priporočila strokovnjakov INIS in Foruma EMS za zmanjševanje izpostavljenost sevanju zaradi rabe mobilnega telefona:

  • Omejimo število in trajanje klicev.
  • Z mobilno aplikacjo Viri sevanj lahko spremljate svojo izpostavljenost med klici.
  • Izberimo mobilni telefon z nizko vrednostjo SAR. Priporočilo je, da je SAR manjša od 0,6 W/kg.
  • Če je le možno uporabljamo komplet za prostoročno telefoniranje (vrvične ali bluetooth slušalke) ali uporabljajmo vgrajeni prostoročni zvočnik.
  • Ko aparat vzpostavlja zvezo, ga držimo stran od glave, saj takrat deluje z največjo oddajno močjo. Telefon položimo k ušesu šele tedaj, ko je zveza vzpostavljena.
  • Izogibajmo se pogovorom, ko je signal slab (v kleteh, garažah, dvigalih…). Premaknimo se na mesto, kjer je signal močan. Ponavadi je znotraj stavb to ob oknih ali drugih odprtinah v stavbi.
  • Uporabljajmo SMS, saj pri pisanju telefona ne držimo pri glavi.
  • Med rabo držimo mobilni telefon tako, da z roko ne prekrivamo antene. Le ta je običajno vgrajena v spodnjem ali zgornjem delu mobilnega telefona (odvisno od modela) na zunanji strani. Če telefon držimo na mestu, kjer je antena, bo moral telefon zaradi premagovanja izgub zaradi bližine roke oddajati z večjo močjo.
  • Če imamo telefon, ki deluje na UMTS-frekvenčnem območju, raje uporabljajmo to območje. Z dobro pokritim signalom bo izpostavljenost sevanju najmanjša.
  • Različne nalepke, zaščite, priamide..., ki naj bi zmanjšale sevanje mobilnega telefona, niso učinkovite in jih zato ne kupujte.