Kaj je e-karta EMS

E-krata EMS je skupek mobilnih aplikacij za različne platforme ter spletne aplikacije Karta, ki širši javnosti omogočajo dostop do podatkov o sevalnih obremenitvah okolja z visokofrekvenčnimi EMS.

 

Kaj so viri visokofrekvenčnih EMS v okolju

Viri visokofrekvenčnih EMS v okolju so predvsem bazne postaje ter radijski in televizijski oddajniki. Sevalne obremenitve v bližini posameznih virov visokofrekvenčnih EMS si lahko ogledate v aplikaciji e-izračun. A v okolju, še posebej v večjih mestih ter v bližini večjih oddajnih centrov, se vplivi različnih virov EMS seštevajo, saj so le-ti nameščeni na majhnih oddaljenostih.

 

Kateri viri visokofrekvenčnih EMS so bili upoštevani pri izračunu

Za izračun sevalnih obremenitev za celotno Slovenijo so bili upoštevani vsi pomembnejši viri visokofrekvenčnih EMS: bazne postaje ter radijski in televizijski oddajniki. Podatki o virih visokofrekvenčnih EMS temeljijo na registru Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK). Vsi izračuni so opravljeni s programskim paketom EFC-400 Electric and Magnetic Field Calculation, NARDA STS, ki sevalne obremenitve izračuna v skladu s slovenskim standardom SIST EN 50383.

 

Ali so za določanje sevalnih obremenitev uporabljene tudi meritve

Poleg numeričnega izračuna so bile za določanje sevalnih obremenitev izvedene tudi terenske meritve sevalnih obremenitev. Poleg numeričnih izračunov, ki so na voljo tako v mobilnih aplikacijah kot tudi v spletni aplikaciji Karta, so v spletni aplikaciji Karta na voljo tudi rezulati meritev.

 

Kaj pomenijo posamezne barve in kaj predstavljajo % sevalnih obremenitev

Na zemljevidih so z barvami predstavljene sevalne obremenitve na višini 1 m nad tlemi zaradi virov visokofrekvenčnih EMS, ki so v okolju. Barvna skala je predstavljena v % mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96) za I. območje. To pomeni, da so lahko na lokacijah, ki se ne nahajajo na naseljenih območjih, meje vrednosti za I. območje presežene.

Območja, obarvana z barvami od temno modre do zelene so malo izpostavljena, saj so izpostavljenosti nižje od 1 % dovoljenih vrednosti. Območja, obarvana rdeče, so znatno izpostavljena, saj vrednosti presežejo 20 % dovoljenih vrednosti, vmesna območja od rumene prek oranžne do roza pa so zmerno obremenjene.

 

Kje so na voljo podatki o virih sevanja

Na mobilnih aplikacijah so podatki o bližnjih virih dosegljivi v zavihku Bližnji viri, na spletni aplikaciji Karta pa si lahko podatke za vse vire ogledate tako, da kliknete na posamezen znak za vir.

 

Operacija, ki jo sofinancira EU

Vsebine so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, projekta Forum EMS ter Evropske unije - Evropski sklad za regionalni razvoj.