Omejitev odgovornosti

Ta spletna aplikacija je pripravljena z namenom, da bi ponudili informacije o sevalnih obremenitvah v okolju kar najširšemu krogu ljudi. Vsebine so informativnega značaja. Niti INIS niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi te aplikacije, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršno koli škodo, ki bi bila povezana z obstojem, dostopom in uporabo aplikacije in informacij, pridobljenih z aplikacijo, pa tudi ne za škodo, ki bi nastala zaradi nemožnosti uporabe aplikacije, in/ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Podatki

Podatki o virih visokofrekvenčnih EMS temeljijo na podatkih pridobljenih s strani Agencije za pošto in elektronske komunikacije (APEK). Karte obremenjenosti okolja so določene s pomočjo numeričnih izračunov in meritev sevalnih obremenitev, opravljenih s strani pooblaščenega in akreditiranega Inštituta za neionizirna sevanja (INIS).

Sevalne obremenitve, predstavljene v aplikaciji, lahko zaradi nepopolnih podatkov o virih sevanja ter sprememb drugih tehničnih parametrov odstopajo od dejanskih vrednosti v okolju. Zato INIS ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov. Vendar se bomo prizadevali za sprotno dopolnjevanje vseh podatkov ter za verodostojni prikaz sevalnih obremenitev v okolju.
Vsi podatki so informativnega značaja, njihova uporaba je dovoljena zgolj v nekomercialne namene.

Zaščita avtorskih pravic in pravic intelekutalne lastnine

Informacije in podobe, vsebovane v tej aplikaciji in na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko (brez sklenjenega drugačnega pisnega dogovora z INIS) shranjevani, razmnoževani ali kako drugače razširjani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah (vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni). Podatkov ali dokumentov, ki so objavljeni na teh spletnih straneh in katerih vir ni INIS, ni dovoljeno nepooblaščeno razmnoževati ali razširjati. Neupravičeno spreminjanje, izbris, poškodovanje, uničenje ali kako drugače povzročena neuporabnost podatkov te aplikacije in teh spletnih strani so kaznivi.

Varovanje zasebnosti

Organizatorji projekta so pripravili to izjavo, ki izkazuje našo zavezanost varovanju zasebnosti. Aplikacija pri delovanju zbira podatke o izmerjeni jakosti signala posameznih celic baznih postaj in jih skupaj s časom in lokacijo meritve pošilja na strežnik. Podatki se zbirajo z namenom prikaza v spletni aplikaciji ter v druge, tudi komercialne, namene, kot je npr. posredovanje podatkov mobilnim operaterjem za spremljanje pokritosti s signalom baznih postaj. Kontaktne informacije uporabljamo za vzpostavitev stika z obiskovalcem, kadar je to potrebno. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne uporabljamo v druge namene ter jih ne razkrivamo tretjim strankam. Vaši osebni podatki, zbrani s to aplikacijo in temi spletnimi stranmi, bodo skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP, Ur. l. RS, št. 59/1999, 57/2001 in 59/2001) uporabljeni izključno za namene organizacije in aktivnosti, povezane s projektom EKAREM.

Operacija, ki jo sofinancira EU

Vsebine so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, projekta Forum EMS ter Evropske unije - Evropski sklad za regionalni razvoj.