Prenos mobilne aplikacije

Zahteve: Android 2.3 ali višje

Zahteve: WP8, trenutno namestitev mogoča samo na naprave, odprte za razvijalce

Verzija: 1.44

Posodobitev: 16. 9. 2013

Zahteve: Symbian Belle

Verzija: 1.44

Posodobitev: 16. 9. 2013

Zahteve: IOS 5 ali višje, trenutno namestiev mogoča na odklenjene (jailbreak) telefone

Verzija: 1.44

Posodobitev: 16. 9. 2013

Opis

Mobilna aplikacija e-karte EMS je namenjena pridobivanju in spremljanju podatkov o sevalnih obremenitvah zaradi visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj ter izpostavljenosti zaradi uporabe mobilnega telefona.

Aplikacija je na voljo za platforme Android, Windows Phone, Symbian in IOS. Z aplikacijo je mogoče pregledovati podatke o izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS in podatke o visokofrekvenčnih virih EMS v bližini. Zaradi tehnološih možnosti in dostopnosti do podatkov aplikacija za platformo Android podpira še dodatne funkcionalnosti spremljanja izpostavljenosti EMS med klicanjem in podaja napotke, kako svojo izpostavljenost med klicanem še dodatno zmanjšamo.

 

Aktualno in Nastavitve

V zavihku Aktualno si lahko ogledamo zadnje novice ter navodila za uporabo, nastavitve pa se nahajajo v zavihku Nastavitve.

 

Karta

V zavihku Karta so z barvami predstavljene sevalne obremenitve na višini 1 m nad tlemi zaradi virov visokofrekvenčnih sevanj, ki so v okolju. To so bazne postaje ter radijski in televizijski oddajniki. Barvna skala je predstavljena v % mejnih vrednosti glede na določila Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ul. RS 70/96) za I. območje. Karto lahko tudi približamo, s pritiskom na zemljevid pa se nam izpiše vrednost na posamezni lokaciji.

 

Bližnji viri

Več podatkov o bližnjih virih je na voljo v zavihku Bližnji viri, kjer so  na voljo osnovni podatki o viru, na katerega je mobilni telefon trenutno priključen in o bližnjih virih, ter več podatkov o jakosti sevanja na trenutni lokaciji. Več funkcionalnosti zvezi s podatki o virih visokofrekvenčnih EMS je na voljo v spletni aplikaciji.

 

Moj mobi - samo Android

V zavihku Moj mobi so na voljo podatki o sevanju mobilnega telefona, in sicer so na voljo podatki o vaši izpostavljenosti med zadnjim klicem ter v zadnjih sedmih dneh, na voljo pa je tudi podatek o največji SAR vrednosti vašega telefona.

Operacija, ki jo sofinancira EU

Vsebine so sofinancirane s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, projekta Forum EMS ter Evropske unije - Evropski sklad za regionalni razvoj.