Poklicna izpostavljenost neionizirnim sevanjem 2014

Seminar POKLICNA IZPOSTAVLJENOST NEIONIZIRNIM SEVANJEM je bil uspešno izveden.

 

O seminarju

Nova DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA 2013/35/EU o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES  poleg Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti umetnim optičnim sevanjem (UL RS 34/2010) prinaša vrsto novih zahtev s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela in narekujejo delodajalcem določene izboljšave. Med drugim zakonodaja določa, da morajo biti delavci, ki so pri delu izpostavljeni tveganjem zaradi elektromagnetnih in umetnih optičnih sevanj, ali njihovi predstavniki, usposobljeni za delo z viri sevanj.

Seminar je namenjen pregledu:

  • virov sevanj na delovnih mestih in možnimi vplivi na zdravje;
  • mejnih vrednosti izpostavljenosti in z njimi povezanih tveganj tako za EMS kot optična sevanja;
  • rezultatov ocene, meritev in/ali izračunov ravni izpostavljenosti sevanjem ter obrazložitvi njihovega pomena in morebitnih tveganj;
  • varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost  sevanjem omeji na najnižjo možno raven;
  • vrednosti in pojmov mejnih vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti izpostavljenosti ter s tem povezanih možnih tveganj;
  • pravilne uporabe ustrezne osebne varovalne opreme;
  • pogojev, pod katerimi so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora.

.

Fotoutrinki

Nekaj utrinkov s seminarja si lahko ogledate na spodnjih slikah.

myhentai.org