Strokovni seminar Daljnovodi in zdravje 2014

Strokovni seminar DALJNOVODI IN ZDRAVJE je bil uspešno zaključen.

 

Izjava za medije

V kratki izjavi za medije smo pripravili povzetek seminarja z glavnimi poudarki obravnavanih tem.

 

O seminarju

Z vse hitrejšim razvojem tehnologij se potreba po preskrbi z električno energijo povečuje. To terja razširitev obstoječega EE sistema za prenos in distribucijo električne energije. Ob prenosu elektrike po visokonapetostnih daljnovodih in vodih ali ob uporabi gospodinjskih naprav nastajata okrog njih električno in magnetno polje. Ugotovljeno je, da ta polja nad določenim pragom lahko povzročajo vplive na zdravje. Vse to pa je povezano z naraščajočo bojaznijo pred morebitnimi negativnimi vplivi elektromagnetnih sevanj (EMS) na zdravje. Dejstvo, da jih naša čutila v splošnem neposredno ne zaznavajo, ampak je treba sevanje meriti, še povečuje splošno negotovost. Zaradi razširjenosti tveganja, saj smo potencialno ogroženi prav vsi, so elektromagnetna sevanja postala pomemben družbeni dejavnik. Prizvok nevarnosti EMS ter slaba informiranost pa v največji meri botrujeta napačnemu razumevanju strokovnih dognanj ter odklonilnim stališčem javnosti do umestitve novih daljnovodov v prostor.
Glavna tema posveta so vplivih elektromagnetnih sevanj EE sistema na okolje in zdravje s poudarkom na problematiki umeščanja daljnovodov v prostor. Predavatelji bodo z različnih vidikov osvetlili problematiko EMS od zakonodaje in mejnih vrednosti, rezultatov o izpostavljenosti, problemih komuniciranja do vplivov na okolje in tveganj za zdravje. Sklepi seminarja bodo predstavljeni tudi zainteresirani javnosti.
Poleg aktivnega sodelovanja nekaterih priznanih strokovnjakov bo simpozij odprt tudi za strokovno javnost, ki je zanimanje za tovrstno problematiko že izkazala.

 

Zbornik predavanj

Vabimo vas, da si ogledate Zbornik seminarja.

 

Program seminarja s predavanji

09.00

Pozdrav udeležencem

FE, INIS, MIP, UVS

09.20

Elektroenergetski sistem - danes in jutri

Cveto Kosec - Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

09.45

Postopki in zakonodaja umeščanja EE sistemov v prostor

Ana Vidmar – Direktorat za prostor, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

10.10

Primeri dobre prakse umeščanja EE sistemov v prostor

mag. Aleš Kregar - ELES

10.35

ODMOR

11.00

Izpostavljenost nizkofrekvečnim poljem

doc. dr. Peter Gajšek – Inštitut za neionizirna sevanja

11.25

Otroci in nizkofrekvečna polja

dr. Blaž Valič – Inštitut za neionizirna sevanja

11.50

Interakcije nizkofrekvečnih polj s človekom

prof.dr. Tadej Kotnik – Fakulteta za elektrotehniko

12.15

GLAVNI ODMOR - KOSILO

13.00

Vplivi na zdravje

prof.dr. Ivan Eržen – Nacionalni inštitut za javno zdravje

13.25

Nizkofrekvenčna polja in rak

as.dr. Vesna Zadnik – Onkološki inštitut

13.50

Mejne vrednosti in načelo previdnosti

dr. Bor Kos - Fakulteta za elektrotehniko

14.15

Civilna iniciativa

Iztok Petrič

14.40

"Win - Win" - realnost ali iluzija

Tomaž Mihelin Ritlop – SPEM Komunikacije

15.00

SKLEPI IN ZAKLJUČEK SEMINARJA

.