Projekt Geronimo

GERoNiMO je nov Evropski projekt o vplivih elektromagnetnih sevanj na zdravje z naslovom Splošne raziskave elektromagnetih sevanj s pomočjo novih metodProjekt Geronimo  predlaga zapolnitev vrzeli v znanju glede vplivov EMS in zmanjševanje izpostavljenosti ljudi tem sevanjem. Da bi to dosegli, bodo raziskovalci iz različnih disciplin (biologija, tehnika in fizika, epidemiologija in javno zdravje, varstvo pred sevanji, ocenjevanje tveganja in komuniciranje) iz 19. različnih raziskovalnih institucij iz 13 držav (med njimi tudi INIS iz Slovenije) v okviru projekta Geronimo uporabili celostni pristop v smislu iskanj odgovorov na ključna vprašanja v zvezi z zdravstvenimi tvegani zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem. Več v sporočilu za javnost .

Podrobnosti o projektu so na voljo na pletni strani projekta GERONIMO.