GSM-R

Opis

Osnova projekta digitalnega železniškega radijskega omrežja (GSM-R) izhaja iz potrebe po zagotavljanju tehnične in tehnološke interoperabilnosti evropskih železniških omrežij in s tem zagotovitvijo kakovostnih povezav na železniških progah v okviru vseevropskih transportnih železniških koridorjev. GSM-R sistemi delujejo v številnih evropskih državah, saj se je njihova gradnja pričela kmalu po letu 2000, ko je bil dokončno oblikovan standard GSM-R. GSM-R sistem deluje na podobnem frekvenčnem območju kot javna mobilna telefonija sistema GSM 900. Točneje, bazne postaje sistema GSM-R delujejo med 921 in 925 MHz, medtem ko bazne postaje sistema GSM 900 delujejo med 925 in 956 MHz.

Z vidika vplivov na okolje so poleg frekvence najpomembnejši parametri oddajna moč ter usmerjenost anten. Oddajne moči baznih postaj GSM-R so med 20 in 100 W na anteno (tipično manj kot 30 W). Pomembno je, da so antene baznih postaj GSM-R zelo usmerjene, še posebej po višini. Veliko večino energije bazne postaje sevajo v ravnem snopu, ki poteka v višini anten in je širok do 10°.

Sevalne obremenitve

Vplivno območje bazne postaje GSM-R se nahaja v višini anten in lahko sega do približno 45 m od anten, odvisno od moči in usmerjenosti anten. Pod antenami sevalne obremenitve hitro upadejo in so že na višini 2 m pod antenami mejne vrednosti niso več nikjer presežene.

Slika: Vplivno območje bazne postaje GSM-R v višini anten za najmočnejše bazne postaje z oddajno močjo 100 W na anteno. Zelena barva predstavlja vplivno območje za I. območje varstva pred sevanji, rdeča pa za II.

 

Tabela: Okvirne velikosti vplivnega območja bazne postaje GSM-R za različne oddajne moči za I. območje varstva pred sevanji. Vplivno območje bazne postaje se določa kot razdalja od antene do roba vplivnega območja in se nahaja v višini anten.oddajna moč

20

40

60

80

100

velikost vplivnega območja [m]

18,6

27,6

34,2

39,8

44,7

.

Publikacije

Več o sistemu GSM-R in s tem povezanih vprašanjih si lahko preberete v spodnjih dveh publikacijah:

Gajšek P, Valič B, Škrk D. Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja - najpogostejša vprašanja in odgovori. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inštitut za neionizirna sevanja, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 2014. [PDF]

Gajšek P, Valič B, Škrk D. Digitalno železniško radijsko omrežje GSM-R: Elektromagnetna sevanja. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Inštitut za neionizirna sevanja, Uprava RS za varstvo pred sevanji, 2014. [PDF]