IR paneli in zdravje

Infrardeči (IR) paneli so se kot način ogrevanja prostorov s pomočjo IR svetlobe razširili v zadnjih letih. Z viri IR sevanj se srečujemo vsak dan, saj vsako segreto telo oddaja IR sevanje, ki ga čutimo kot toploto. Kljub temu je pri uvajanju novih virov IR sevanj potrebna določena previdnost oziroma analiza morebitnih tveganj. Namen te brošure je predstaviti IR sevanja, ki jih oddajajo IR paneli, ter njihova potencialna  tveganja za zdravje. Brošura je namenjena vsem, ki se z IR paneli srečujejo, tako kupcem, ki bodo tako bolje seznanjeni s tem, kašna sevanja povzročajo IR paneli, kot tudi prodajalcem in načrtovalcem IR panelov, da bodo lahko strankam svetovali pri izbiri in namestitvi IR panelov.

 

Kaj je IR sevanje

IR sevanje je sevanje, ki ga oddajajo segreta telesa. Če ima telo temperaturo, višjo kot 0 K (-273°C), oddaja IR sevanje. IR sevanje spada med tako imenovana optična sevanja. Več...

Kje se srečamo z IR sevanji

Vsako toplo telo seva IR sevanje, zato je tudi samo človeško telo vir IR sevanja. To lahko vidimo, če človeško telo slikamo s posebno IR kamero. Več...

Biološki vplivi optičnih sevanj

Optična sevanja se absorbirajo v zgornjih plasteh človeškega telesa, zato sta najbolj izpostavljena organa koža in oči, mogoči pa so tudi sistemski učinki. Več...

Mejne vrednosti

Da bi preprečili nastanek škodljivih vplivov optičnih sevanj na človeka ICNIRP kot neodvisna institucija pripravlja znanstvene smernice in izhodišča za varovanje ljudi pred negativnimi vplivi optičnih) sevanj. Več...

Kaj so IR paneli

IR paneli so naprave, ki se uporabljajo za ogrevanje prostorov. IR paneli prostor ogrevajo tako, da pretežni del energije v prostor oddajajo z IR sevanjem, manjši del pa tudi s konvekcijo – prenosom toplote preko zraka. Več...

IR sevanje IR panelov

Zaradi IR sevanja IR panelov mejne vrednosti za izpostavljenost kože vidnim in IR sevanjem niso nikoli presežene, saj so te mejne vrednosti zelo visoke in se človek pri takšnih vrednostih sam umakne zaradi vročine. Več...

Vplivi IR sevanj na telo in zdravje

IR sevanja se absorbirajo v zgornjih plasteh človeškega telesa, zato sta izpostavljena organa koža in oči. Zaradi različne valovne dolžine se IR sevanja v človeškem telesu različno absorbirajo. Več...

Ali je res?

IR paneli oddajajo sevanje
Sevanje IR panelov povzroča raka
IR sevanje nas lahko opeče
Dolgotrajna izpostavljenost IR sevanju škodi očem
Več...

Priporočila za rabo IR panelov

Pri nameščanju in rabi IR panelov velja upoštevati nekaj priporočil, s katerimi preprečimo, da bi lahko prišlo do čezmerne izpostavljenosti ter s tem tveganj za zdravje.

Več...

Elektromagnetna sevanja IR panelov

Vsaka naprava, ki je priključena na električno omrežnje, seva električno polje, ko pa po vodnikih teče tudi tok, naprava povzroča tudi magnetno polje. IR paneli niso izjema. Več...