IR PANELI

IR paneli so naprave, ki se uporabljajo za ogrevanje prostorov. IR paneli prostor ogrevajo tako, da pretežni del energije v prostor oddajajo z IR sevanjem, manjši del pa tudi s konvekcijo – prenosom toplote preko zraka.

Moč IR panelov se delno razlikuje glede na tip, običajno pa znaša med 1000 in 1400 W/m2. Tako ima manjši IR panel velikosti 0,6×0,6 m moč tipično med 400 in 500 W. Za primerjavo, intenziteta Sončnega sevanja na zemljini površini je do približno 1100 W/m2. Če bi želeli z IR paneli doseči enako intenziteto sevanja, kot jo povzroča Sonce, bi morali panele namestiti po skorajda celotni površin stropa prostora. Seveda bi nam bilo v takšnem prostoru zelo vroče, zato se običajno namesti bistveno manj IR panelov.

 

Električno polje

Električno polje v okolici IR panelov je zelo nizko, saj je panel kovinski, kar skorajda popolnoma zaustavi električno polje. Tudi električno polje priključnega kabla je nizko, saj je razdalja med vodniki (ničnim in ozemljitvenim ter faznim) v kablu majhna. Zato IR paneli povzročajo zanemarljivo majhna električna polja.

 

Magnetno polje

Magnetno polje v okolici panelov je prisotno vedno, ko so IR paneli vključeni. Izmerjene vrednosti na treh različnih mestih so za tri različne tipične IR panele moči 450, 700 in 1400 W predstavljene v spodnji tabeli.

 

Tabela: Izmerjene vrednosti gostote magnetnega pretoka B na posameznih merilnih mestih v bližini treh tipičnih IR panelov različnih moči.

Moč [W]

tik ob priključnem kablu

tik ob IR panelu

0,5 m od IR panela

450

0,15 μT

2,00 μT

0,16 μT

700

0,23 μT

4,00 μT

0,30 μT

1400

0,60 μT

8,90 μT

0,28 μT

 

Mejna vrednost za magnetno polje 50Hz glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (UL RS 70/96) znaša 10 μT za I. območje varstva pred sevanji in 100 μT za II. območje varstva pred sevanji. Vrednosti magnetnega polja so na vseh merilnih mestih nižje od mejnih vrednosti tako za II. kot tudi za . območje varstva pred sevanji.

 

IR sevanje IR panelov

Več o IR sevanju IR panelov si lahko preberete na strani IR paneli in zdravje.