Seminar Elektromagnetna sevanja

Inštitut za neionizirna sevanja organizira seminar ELEKTROMAGNETNA SEVANJA.

 

Termin in lokacija

Datum seminarja ELEKTROMAGNETNA SEVANJA bo objavljen naknadno.

O seminarju

V juliju 2016 je bila sprejeta Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem (UL RS 49/2016). Ta Uredba prvič ureja področje poklicne izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v Sloveniji in prinaša številne novosti ter vrsto novih zahtev s področja varstva zaposlenih pred sevanji, ki izboljšujejo pogoje dela, zmanjšujejo tveganja in posledično delodajalcem narekujejo določene izboljšave.

Uredba temelji na Direktivi 2013/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (20. posebna direktiva v smislu člena 16(1) Direktive 89/391/EGS) in razveljavitvi Direktive 2004/40/ES .

Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem prinaša številne novosti in obveznosti tako za delodajalce kot tudi za delavce, kar bo podrobno predstavljeno na seminarju. Na seminarju bodo strokovnjaki predstavili vsebino Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem, njene zahteve za delodajalce ter potrebne korake, ki jih morajo v skladu z zahtevami Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem delodajalci izvesti. Seminar je namenjen pregledu:

 • poklicnih izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem in pregledu virov sevanj na delovnih mestih glede na Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem;
 • bioloških vplivov elektromagnetnih sevanj;
 • možnih vplivov elektromagnetnih sevanj na zdravje;
 • mejnih vrednosti izpostavljenosti in z njimi povezanih tveganj glede na Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem;
 • primerov dobre prakse izvajanja nadzora nad sevanji  v skladu z zahtevami Uredbe o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem ter nadzorovanja rezultatov ocene, meritev in/ali izračunov ravni izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem ter obrazložitvi njihovega pomena in morebitnih tveganj;
 • ukrepov zmanjševanja izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem in uvajanju varnih delovnih postopkov, s katerimi se izpostavljenost  omeji na najnižjo možno raven;
 • vrednosti in pojmov mejnih vrednosti izpostavljenosti in opozorilnih vrednosti izpostavljenosti ter s tem povezanih možnih tveganj;
 • pravilne uporabe ustrezne osebne varovalne opreme;
 • pogojev, pod katerimi so delavci upravičeni do zdravstvenega nadzora.

.

Program

9.00-9.15

Prihod in registracija udeležencev

9.15-9.30

Uvodni pozdrav

9.30-10.00

Izpostavljenost EMS na delovnem mestu in v okolju
doc. dr. Peter Gajšek, Inštitut za neionizirna sevanja

10.00-10.30

EMS in zdravje
prof. dr. Vesna Zadnik, Onkološki inštitut Ljubljana

10.30-11.00

Standardi in zakonodaja s področja EMS, ocena tveganja
dr. Blaž Valič, Inštitut za neionizirna sevanja

11.00-11.30

Odmor

11.30-12.00

Meritve EMS
Tomaž Trček, Inštitut za neionizirna sevanja

12.00-14.00

Meritve elektromagnetnih veličin in signalov (delavnica v angleščini)
Johann Saustingl, Narda STS

.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen:

 • varnostnim inženirjem,
 • vsem pooblaščencem za področje varnosti in zdravja pri delu,
 • odgovornim za področje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih,
 • inšpekcijskim in nadzornim službam,
 • strokovnjakom medicine dela,
 • poklicno izpostavljenim elektromagnetnim sevanjem:
  • radiodifuzija in telekomunikacije,
  • proizvodnja, prenos in distribucija električne energije,
  • železarstvo, livarstvo
  • kovinska industrija (varjenje, kaljenje),
  • zdravstvo (magnetna resonanca, kirurgija, fizioterapija...),
  • elektroliza,
  • varjenje,
  • ...

Seminar je skladno s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS št. 109, 2011) točkovan z 8. točkami.

 

Prijava

Na seminar se prijavite s spodnjo elektronsko prijavnico, preko e-pošte: seminarji(at)inis.si ali po pošti: INIS, Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana.

Število prijavljenih je omejeno, zato se prijavite čim prej. Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe datuma ali odpovedi seminarja v primeru, da ne bo zadnostnih prijav.

 

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 100 EURO + DDV.

Kotizacijo nakažite na:
Inštitut za neionizirna sevanja
Pohorskega bataljona 215
Ljubljana

številka TRR: SI56 3500 1000 0585 113, odprt pri BKS BANK AG
pripis: Seminar sevanja in ime udeleženca

 

Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na seminarju. Plačanih kotizcij ne vračamo. V kotizacijo je vključena: udeležba na dogodku, materiali, osvežitev med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

Prijavnica

Udeleženec
Podjetje
Naslov
Davčna številka
Elektronska pošta
Telefon
 
S prijavo na seminar se strinjam s pogoji, navedenimi na tej strani.
Registracija bo potrjena z elektronskim sporočilom.
 

Kontakt in dodatna vprašanja

Dr. Peter Gajšek
tel: (01) 5682733
e-mail: peter.gajsek(at)inis.si