Elektromagnetna sevanja nove 5. generacije mobilne telefonije (5G) – pregled stanja stroke o zdravstvenih tveganjih in standardizaciji

Termin in lokacija

Seminar »Elektromagnetna sevanja nove 5. generacije mobilne telefonije (5G) – pregled stanja stroke o zdravstvenih tveganjih in standardizaciji« bo potekal 24. 6. 2018 v dvorani hotela Bernardin (5*) v Portorožu, Slovenija s pričetkom ob 13.00 uri.

 

O seminarju

Omrežja 5. generacije mobilne telefonije (5G) so v fazi implementacije. Poleg obstoječih makro celic bo omrežje vsebovalo tudi manjše celice, ki bodo omogočale veliko gostoto prenosnih hitrosti na posameznem področju. Ta naj bi se z uporabo novih frekvenc in novih naprednih anten povečala tudi do 1000 krat glede na dosedanje mobilne tehnologije. Čeprav bodo omrežja, ki uporabljajo frekvenčne pasove pod 6 GHz, še vedno predstavljala hrbtenico mobilnih komunikacij, bo za novo 5. generacijo mobilne telefonije 5G potrebno zagotoviti nove dodatne frekvenčne pasove, saj so obstoječi spektri prezasedeni.

Poleg zagotavljanja zadostne prenosne hitrosti za prihajajoče video storitve, izboljšanja uporabniške izkušnje in podpore vse večji uporabi brezžičnih tehnologij, se razvoj 5G usmerja pretežno v smeri izboljšane podpore komunikaciji stroj-stroj (Machine to Machine communication - M2M), poznani tudi pod imenom internet stvari (Internet of Things – IoT). To naj bi močno pospešilo razvoj »pametnih« tehnologij, aplikacij in storitev. Razvoj gre v smeri čim cenejših napravic z vgrajenimi SIM karticami in majhno porabo baterije. Te napravice bodo gonilo avtomatizacije industrije (t. i. industrija 4.0), avtomatiziranega prometa, pametnih mest, pametnega doma, pametnih zgradb in podobno. 5G tehnologija naj bi omogočila velik napredek pri implementaciji avtonomnih vozil in transporta naslednjih generacij.

Ves ta razvoj in širitev tehnologije v povsem nove frekvenčne pasove (t.i. milimeterski valovi) s seboj prinaša določena vprašanja glede sevalnih obremenitev, vplivov na okolje iz zdravje, umeščanja v prostor in zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi standardi.

Ker želimo strokovni javnosti podati določene odgovore, Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani organizirata 24. 6. 2018 v okviru letne znanstvene konference BioEM 2018 poseben vrhunski mednarodni strokovni seminar z naslovom Elektromagnetna sevanja nove 5. generacije mobilne telefonije (5G) – pregled stanja stroke o zdravstvenih tveganjih in standardizaciji. Povabili smo najbolj ugledne in mednarodno priznane strokovnjake, ki dobo predstavili stanje na področju razvoja nove tehnologije 5G, nove študije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v milimetrskem področju ter nove metodologije in standardizirane postopke za ugotavljanje skladnosti naprav in sistemov, ki se bodo uporabljali tako za bazne postaje kot za prenosne naprave nove generacije mobilne telefonije 5G.

Seminar bo potekal samo v angleškem jeziku.

 

Program

12.00-13.00

Prihod in registracija udeležencev

13.00-13.20

Michael Wood, Chairman IEC TC106 and Telstra Corporation, Melbourne, Australia
Pregled tehnologije 5G in IEC standardov za ugotavljanje skladnosti

13.20-13.40

Akimasa Hirata, Nagoya Institute of Technology, Nagoya, Japan
Mejne vrednosti izpostavljenosti EMS nad 6 GHz

13.40-14.00

C. K. Chou, IEEE/ICES TC95 Chairman CA 94568, USA
Izpostavljenost kože v prodočju milimetrskih valov (mmW)

14.00-14.20

M. Kojima, Kanazawa Medical University, Uchinada, Japan
Študije o vplivu na oko pri izpostavljenosti milimeterskim valovom (mmW)

14.20-14.40

Kenneth R. Foster, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA
Časovno povprečenje izpostavljenosti EMS nad 6 GHz

14.40-15.00

Leeor Alon, New York University School of Medicine, New York, USA
»In vivo« eksperimentalne meritve termičnih sprememb zaradi izpostavljenosti  mmW

15.00-15.30

Odmor

15.30-15.50

Andreas Christ, Research Consultant, Cabo Frio (RJ), Brazil
Mehanizmi energijske absorpcije nad 6 GHz

15.50-16.10

Davide Colombi, Ericsson Research, Stockholm, Sweden
Izzivi standardizacije v povezavi z ugotavljanjem skladnosti nad 6 GHz

16.10-16.30

Niels Kuster, IT’IS, Zurich, Switzerland
Ugotavljanje skladnosti 5G naprav

16.30-16.50

W. El Hajj, Intel Corporation, Nice, France
Ugotavljanje skladnosti 5G naprav s pomočjo mešanega pristopa (meritve, simulacija)

16.50-17.30

Razprava in zaključek

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen:

 • operaterjem brezžičnih komunikacij,
 • strokovnjakom s področja telekomunikacij,
 • načrtovalcem in projektantom brezžičnih sistemov,
 • strokovnjakom s področja presoj vplivov na okolje in zdravje,
 • zdravnikom splošne medicine in medicine dela,
 • varnostnim inženirjem,
 • vsem pooblaščencem za področje varnosti in zdravja pri delu,
 • odgovornim za področje varnosti in zdravja pri delu v podjetjih,
 • inšpekcijskim in nadzornim službam,
 • poklicno izpostavljenim elektromagnetnim sevanjem,
 • delavcem na področju radiodifuzije in telekomunikacij.

Prijava

Na seminar se prijavite s spodnjo elektronsko prijavnico, preko e-pošte: seminarji(at)inis.si ali po pošti: INIS, Pohorskega bataljona 215, 1000 Ljubljana.

Prijave sprejemamo do 10. 6. 2018. Število prijavljenih je zelo omejeno, zato se prijavite čim prej.

Seminar bo potekal samo v angleškem jeziku.

 

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 180 EURO + DDV.

Kotizacijo nakažite na:
Inštitut za neionizirna sevanja
Pohorskega bataljona 215
Ljubljana

številka TRR: SI56 3500 1000 0585 113, odprt pri BKS BANK AG
pripis: Seminar 5G in ime udeleženca

 

Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na seminarju. Plačanih kotizcij ne vračamo. V kotizacijo je vključena: udeležba na dogodku, materiali, osvežitev med odmorom in potrdilo o udeležbi.

 

Prijavnica

Udeleženec
Podjetje
Naslov
Davčna številka
Elektronska pošta
Telefon
 
S prijavo na seminar se strinjam s pogoji, navedenimi na tej strani.
Registracija bo potrjena z elektronskim sporočilom.
 

Kontakt in dodatna vprašanja

Dr. Peter Gajšek
tel: (01) 5682733
e-mail: peter.gajsek(at)inis.si