Mednarodni seminar o 5G in zdravje

Inštitut za neionizirna sevanja (INIS) pod pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje in Ministrstva za javno upravo Republike Slovenije organizira Mednarodni seminar 5G in zdravje.

Datum in kraj

Seminar 5G in zdravje bo potekal 17. oktobra 2019. Seminar bo potekal v Ljubljani, točna lokacija pa bo objavljena naknadno.

O seminarju

Glavni namen seminarja je izpostaviti in osvetliti glavne značilnosti in s tem povezane težave pri razvoju in umeščanju nove generacije mobilne telefonije 5G v povezavi z elektromagnetnimi sevnaji in zdravjem. Ker je tehnologija 5G tik pred implementacijo, je to eno izmed aktualnih področij o izpostavljenosti ljudi EMS, še posebej v luči vseh medijskih objav, še preden se je sama tehnologija dejansko začela uporabljati. Že sedaj se srečujemo z več globalnimi iniciativami nevladnih organizacij za popolno ustavitev vseh aktivnosti v zvezi z umeščanjem 5G, dokler raziskave ne dajo jasnih odgovorov na vsa vprašanja o morebitnem tveganju. V območju mirkrovalov so že bile izvedene številne študije, ki pa niso potrdile nobenih škodljivih vplivov na zdravje. Vendar so za boljo opredelitev zdravstvenih tveganj več raziskav, ki pa se lahko pričnejo šele po tem, ko so poznai standardi in delujoči sistemi nove generacije mobilne telefonije 5G. Medtem pa lahko zaradi slabega kominiciranja med različnimi skupinami prihaja do nepotrebnega zamika pri implementaciji 5G omrežja. Še dodatno omejitev predstavljajo nižje mejne vrednosti od medarodno priporočenih mejnih vrednosti, podanih v smernicah Mednarodne komisije za varstva pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), ki bodo od mobilnih operaterjev zahtevle dodatne ukrepe za optimalno umeščanje nove tehnologije.

Na seminarju bodo lahko vsi zainteresirani deležniki dobili vpogled v znanja in raziskave o 5G in EMS v povezavi z morebitnimi tveganji za zdravje s posebnim poudarkom na zadnjih znanjih in ugotovitvah na področju ocenjevanja tveganj za zdrave, novih smernicah ICNIRP in temeljnih postopkih o uvajanju nove tehnologije v realnost.

Komu je seminar namenjen

Na seminarju bodo sodelovali vodilni strokovnjaki z obravnavanega področja, od znanstvenikov do raziskovalcev, oblikovalcev politik do inženirjev, načrtovalcev, planerjev, državnih uradnikov, regulatorjev, strokovnjakov s področja standardizacije in javnost tako iz Slovenije kot širše regije.

Program

8.00-9.00

Registracija

9.00-9.15

Uvodni pozdrav

9.15-10.00

RF EMF and healht risks
Emilie van Deventer,
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO)

10.00-10:30

5G - Milimeter waves and health
Eric van Rongen,
Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP)

10:30-11:00

Odmor za kavo

11:00-11:30

New ICNIRP guidelines and implications on 5G
Eric van Rongen,
Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP)

11:30-12:15

5G and Internet of Things - exposure scenarious
Mike Wood,
Mednarodna komisija za elektrotehniko (IEC)

12.15-13.00

Odmor za kosilo

13.00-13.30

RF exposure assessment in EU
Peter Gajšek,
Inštitut za neionizrina sevanja (INIS)

13.30-14.00

Key problems in relation to 5G network rollout
Manfred Ruttner,
A1 Telekom Austria AG

14.00-14.30

Risk perception and communication - lesson learned and perspective to 5G
Matija Blagajc,
Zgodba

14.30-15.00

Okrogla miza in zaključne ugotovitve

Prijava

Na seminar se prijavite s spodnjo elektronsko prijavnico ali preko e-pošte seminarji(at)inis.si.

Seminar bo potekal samo v angleškem jeziku.

 

Kotizacija

Kotizacija za seminar znaša 150 EURO + DDV.

Kotizacijo nakažite na:
prejemnik: Inštitut za neionizirna sevanja, Pohorskega bataljona 215, Ljubljana
Banka: BKS BANK AG
IBAN: SI56 3500 1000 0585 113
BIC/SWIFT: BFKKSI22XXX
pripis: Seminar 5G + ime udeleženca

Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na seminarju. Plačanih kotizcij ne vračamo. V kotizacijo je vključena: udeležba na dogodku, materiali, osvežitev med odmorom in potrdilo o udeležbi.

Prijavnica

Udeleženec
Podjetje
Naslov
Davčna številka
Elektronska pošta
Telefon
 
S prijavo na seminar se strinjam s pogoji, navedenimi na tej strani.
Registracija bo potrjena z elektronskim sporočilom.
 

Kontakt in dodatna vprašanja

Dr. Peter Gajšek
tel: (01) 5682733
e-mail: peter.gajsek(at)inis.si