BREZŽIČNI TELEFONI DECT

Opis

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) je standard za brezžične telefone, ki jih uporabljamo doma ali na delovnem mestu za klicanje v fiksnem telefonskem omrežju. Danes zavzemajo DECT telefoni približno 80% trga fiksnih telefonov. Delovanje telefona DECT je podobno delovanju sistema mobilne telefonije, saj deluje kot prejemnik in oddajnik, ki komunicira z bazno postajo DECT. Doseg telefona na prostem je lahko do 300 m, medtem ko se doseg v stavbi zmanjša na 30 m. Telefon in bazna postaja DECT sta vir šibkih EMS in delujeta v frekvenčnem območju med 1880 in 1900 MHz, maksimalna povprečna oddajna moč telefona DECT je 10 mW, najvišja trenutna moč pa 250 mW. Podobno velja tudi za bazno postajo DECT, le da je lahko maksimalna povprečna oddajna moč ob sočasni uporabi več DECT telefonov z eno DECT bazno postajo do 225 mW. Telefon DECT oddaja le med pogovorom, medtem ko je pri starejših baznih postajah DECT šibek signal prisoten stalno, pri novejših pa ne.

Bazne postaje DECT

Meritve sevalnih obremenitev v praznem prostoru so pokazale, da je električna poljska jakost bazne postaje DECT največja tik ob anteni in doseže do 200 V/m, z oddaljenostjo pa polje hitro upada in je na razdalji 50 cm manjše od 10 V/m. Ko prek ene bazne postaje DECT sočasno poteka le en pogovor, je električna poljska jakost tik ob anteni manjša od 50 V/m, na razdalji 50 cm pa manjša od 1 V/m.

.


Izmerjene vrednosti

Mejne vrednosti

Naprava

frekvenčno območje [MHz]

E [V/m]

(20 cm)

E [V/m]

(100 cm)

I.

območje [V/m]

II.

območje [V/m]

DECT bazna postaja

1880 - 1900

11,5

2,9

18,6

59,4

SAR DECT telefona

Meritve stopnje specifične absorpcije SAR telefonov DECT so pokazale, da so med klicem sevalne obremenitve v glavi uporabnika majhne, saj znašajo v najslabšem primeru do 0,1 W/kg. Mejna vrednost za celotno telo je 0,08 W/kg, lokalizirana mejna vrednost za trup in glavo pa znaša 2 W/kg.

.

Naprava

frekvenčno območje [MHz]

maks. 10 g SAR [W/kg]

DECT telefon

1880 - 1900

0,1

Priporočila

Ker DECT bazna postaja tudi v pripravljenosti oddaja šibka EMS, priporočamo, da se ne nahaja v neposredni bližini postelje. Kljub izredno majhni povprečni oddajni moči v stanju pripravljenosti – le 2 mW do 2,5 mW, je nesmiselno, da smo zaradi neprimerne namestitve DECT bazne postaje izpostavljeni EMS.

Telefon uporabljajmo le za krajše pogovore.

Pri nakupu novih DECT telefonov bodite pozorni na to, da bazna postaja med mirovanjem ne oddaja elektromagnetnega sevanja.