Novica

18.03.2020 12:00

Smernice ICNIRP za visokofrekvenčna EMS

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) je objavila nove smernice o omejevanju izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem (EMS) v frekvenčnem območju od 100 kHz do 300 GHz. Smernice zajemajo številne aplikacije, kot so tehnologije 5G, DAB, DVB-T, Wi-Fi, Bluetooth ter mobilni telefoni in bazne postaje obstoječih generacij 2G/3G in 4G. Te nove smernice nadomeščajo smernice ICNIRP o visokofrekvenčnih EMS iz 1998 kakor tudi del smernic ICNIRP o nizkofrekvenčnih EMS iz 2010 v frekvenčnem območju med 100 kHz in 10 MHz.

Smernice ICNIRP (2020) temeljijo na podrobnem pregledu znanstvene literature o bioloških učinkih in vplivih na zdravje EMS, pri čemer je bila upoštevana vsa doslej razpoložljiva znanstvena literatura, kot npr.  poročilo US National Toxicology Program in inštituta Ramazzini. Pri pregledu literature in morebitnih škodljivih vplivov ICNIRP analizira vse mogoče mehanizme vplivov, tako termične kot netermične, zato smernice ICNIRP temeljijo na kritičnem pregledu vseh teh vplivov. V zadnji fazi pa so bile podvržene tudi najširši javni razpravi in uskladitvi vseh relevantnih znanstvenih mnenj in ugotovitev.

Mejne vrednosti, ki jih določajo smernice ICNIRP, so določene ne glede na tehnologijo, ki je vir sevanja, saj z vidika vplivov na človeka ni pomembno, katera naprava sevanje povzroča, ampak je pomembno, kakšne so izpostavljenosti. Zato nove smernice na enak način kot so zagotavljale varnost za obstoječe tehnologije le to zagotavljajo tudi za novo generacijo mobilne telefonije 5G. Z vidika bodočega delovanja tehnologije 5G na višjih frekvencah nove smernice ICNIRP postavljajo še dodatne omejitve, kot so omejitve za kratkotrajne izpostavljenosti (manj kot 6 minut)  za izpostavljenosti nad 400 MHz, zmanjšanje območja povprečenja pri določanju izpostavljenosti pri frekvencah nad 6 GHz ter dodatna omejitev o izpostavljenosti celotnega telesa pri frekvencah nad 6 GHz.

Smernice so na voljo na spletni strani ICNIRP, kjer so na voljo tudi pogosta vprašanja in odgovori o novih smernicah.

V Ljubljani je v oktobru 2019 potekal seminar 5G in zdravje. Na njem je predsednik ICNIRP predstavil najpomembnejše novosti smernic. Povzetek predavanja si lahko ogledate na povezavi https://5ghealth.si/?page_id=52.