Novica

07.04.2020 09:00

14. poročilo SSM o elektromagnetnih sevanjih

Znanstveni svet o elektromagnetnih sevanjih Švedskega urada za varstvo pred sevanji SSM redno pripravlja poročila o najnovejših raziskavah na področju EMS in vplivih na zdravje ter s tem povezanih tveganjih. Pravkar so objavili že 14. poročilo, ki zajema raziskave, objavljene v od aprila 2018 do decembra 2018, v pregled pa so bile vključene raziskave, ki so preučevale različna frekvenčna območja EMS od statičnih do visokofrekvenčnih EMS.

V analizi niso ugotovili nobenih novih vzročnih povezav med izpostavljenostjo EMS in tveganjih za zdravje, zato tudi ni razlogov, da bi sprejete mejne vrednosti spreminjali. Poudarjajo, da študije o pojavnosti možganskih tumorjev ne kažejo na vzročno povezavo z uporabo mobilnih telefonov. Tudi raziskave o vplivih na kognitivne funkcije in vedenje otrok ne kažejo, da bi nekatere povezave, ki jih študije nakazujejo, bile povezane z izpostavljenostjo EMS zaradi uporabe brezžičnih tehnologij, vzrok je zelo verjetno za to kriv kakšen drug dejavnik.

Kot so ugotovili že v predhodnem 13. poročilu, študije na živalih kažejo na pojav oksidativnega stresa tudi pri izpostavljenostih, nižjih od mejnih vrednosti. Ali bi lahko to imelo za vpliv na človeško zdravje, staja nejasno.

Poročilo v prilogi navaja tudi študije, ki v pregled niso bile vključene. Kriterij za vključitev raziskav so vnaprej določeni in se nanašajo tako na zahteve glede vsebine (raziskave morajo preučevati povezavo med izpostavljenostjo EMS in vpliv na zdravje) kot tudi na kakovost raziskav. Pri tem poudarjajo, da so z znanstvenega vidika nekvalitetne raziskave nepomembne, obenem pa so še izguba denarja, človeških virov in v nekaterih primerih tudi laboratorijskih živali.

Urad zaključuje, da je zaradi nakazanih bioloških učinkov, predvsem oksidativnega stresa, pri izpostavljenostih visokofrekvenčnim EMS pod mejnimi vrednostmi smiselno tudi v prihodnje upoštevati načelo previdnosti, prav tako pa so nujno potrebne nadaljnje raziskave.

Brezžične tehnologije se stalno razvijajo, uvaja se tudi novo omrežje mobilne telefonije 5G. Kljub temu, da ni znanega mehanizma o morebitnih vplivih visokofrekvenčnih EMS nizkih jakosti na človeško zdravje, so na tem področju potrebne dodatne raziskave, zlasti za izpostavljenosti na novih frekvenčnih območjih, kjer bo delovala tehnologija 5G. Urad spodbuja znanstvenike k začetku izvajanja epidemioloških študij na tem področju. Še vedno ostajajo relevantne nove raziskave o tveganjih za otroško levkemijo in izpostavljenostjo v bližini visokonapetostnih daljnovodov.

Celotno poročilo v angleškem jeziku je na voljo na spletni strani SSM.