Novica

22.12.2017 10:00

Meritve izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem brezžičnih sistemov v različnih mikrookoljih v Sloveniji

V okviru aktivnosti projekta Forum EMS smo v 2017 izvedli študijo o izpostavljenosti visokofrekvenčnim elektromagnetnim sevanjem na širšem območju Slovenije. Rezultati so pokazali, da so sevalne obremenitve na vseh izmerjenih lokacijah nizke in precej pod mejnimi vrednostmi za I. območje varstva pred sevanji, ki jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Najvišja izmerjena vrednost skupnih sevalnih obremenitev je znašala približno 7 odstotkov dovoljenih mejnih vrednosti za I. območje v mestih, 6 odstotkov v krajih in 2 odstotka na podeželju, povprečna vrednost sevalnih obremenitev pa je bila v vseh mikro okoljih pod 2 odstotkoma mejnih vrednosti. Glavne značilnosti izvedene študije so:

  • Tipične skupne sevalne obremenitve zaradi delovanja brezžičnih sistemov so nizke v vseh mikro okoljih. Za vseh 60 izvedenih meritev znašajo skupne povprečne sevalne obremenitve 1,06 odstotka mejnih vrednosti za I. območje.
  • Skupne sevalne obremenitve so najvišje v večjih mestih, nižje v krajih in najnižje na podeželju. Za večja mesta znašajo skupne povprečne sevalne obremenitve 1,67 odstotka mejnih vrednosti za I. območje, za kraje 0,91 odstotka in za podeželje 0,60 odstotka.
  • Znatno višje skupne povprečne sevalne obremenitve v večjih mestih so posledica večje gostote različnih virov, ki so prisotni v urbanih območjih, zlasti velikih mestih. Predvsem so to bazne postaje mobilne telefonije.
  • Od vseh frekvenčnih pasov oziroma tehnologij k skupnim povprečnim sevalnim obremenitvam v vseh tipih okolja največ prispevajo bazne postaje v 900 MHz frekvenčnem pasu. V večjih mestih te bazne postaje prispevajo 39 odstotkov povprečnih skupnih sevalnih obremenitev, v krajih 57 odstotkov in za podeželju 46 odstotkov.
  • Vsi sistemi baznih postaj v frekvenčnih pasovih 800, 900, 1800, 2100 in 2600 MHz skupaj prispevajo v vseh tipih okolja več kot 90 odstotkov k skupnim sevalnim obremenitvam. V večjih mestih te bazne postaje prispevajo 96 odstotkov povprečnih skupnih sevalnih obremenitev, v krajih 98 odstotkov in za podeželju 92 odstotkov.
  • Pri vseh sistemih baznih postaj so sevalne obremenitve v večjih mestih znatno višje kot na podeželju. V frekvenčnem območju 800 MHz je ta razlika najmanjša, saj v večjih mestih znašajo sevalne obremenitve 0,34 odstotka mejnih vrednosti za I. območje, za kraje 0,27 odstotka in za podeželje 0,20 odstotka. Bazne postaje v 800 MHz območju imajo boljše pokrivanje s signalom, zato se pogosto nameščajo na podeželju, zato je njihov prispevek na podeželju primerljiv tistemu v urbanih območjih.
  • Pri WiFi omrežjih je opazna razlika med sevalnimi obremenitvami v večjih mestih in tistimi v manjših krajih in na podeželju. Za večja mesta znašajo povprečne sevalne obremenitve WiFi-ja 0,007 odstotka mejnih vrednosti za I. območje, za kraje 0,0004 odstotka in za podeželje 0,0001 odstotka. Sicer so vse vrednosti zelo majhne, so pa v večjih mestih znatno višje kot na podeželju. To je pričakovano, saj se javna WiFi omrežja, ki povzročajo sevalne obremenitve v okolju, običajno nameščajo v večjih mestih in le izjemoma v krajih ali na podeželju, WiFi omrežja, ki se nahajajo znotraj stavb, pa zanemarljivo malo prispevajo k sevalnim obremenitvam v okolju.
  • Tudi trenutne najvišje vrednosti so v vseh mikro okoljih bistveno nižje od mejnih vrednosti za I. območje. Za večja mesta znašajo skupne najvišje trenutne sevalne obremenitve 6,51 odstotka mejnih vrednosti za I. območje, za kraje 5,32 odstotka in za podeželje 2,12 odstotka.

Poročilo o študiji si lahko preberete tukaj .