Novica

14.12.2018 10:00

Mnenje ICNIRP o zadnjih raziskavah kancerogenosti na živali

Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji ICNIRP pripravlja nove smernice za varstvo pred visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji. O tem smo novico objavili že v začektu oktobra. V luči dveh nedavno objavljenih študij o kancerogenosti dolgotrajne izpostavljenosti visokofrekvnečnim elektromagnetnim sevanjem na živalih, je ICNIRP izdal obvestilo, v katerem poudarja, da je pri pripravi novih smernic upoštevali tudi te zadnje študije.

Čeprav sta študiji NTP (NTP. Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in Hsd:Sprague Dawley SD rats exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. National Toxicology Program; NTP TR 595, 2018, NTP. Technical report on the toxicology and carcinogenesis studies in B6C3F1/N mice exposed to whole-body radio frequency radiation at a frequency (1900 MHz) and modulations (GSM and CDMA) used by cell phones. National Toxicology Program; NTP TR 596, 2018) in Falcioni et al. (Falcioni L, Bua L, Tibaldi E, Lauriola M, De Angelis L, Gnudi F, Mandrioli D, Manservigi M, Manservisi F, Manzoli I, Menghetti I, Montella R, Panzacchi S, Sgargi D, Strollo V, Vornoli A and Belpoggi F. Report of final results regarding brain and heart tumors in Sprague-Dawley rats exposed from prenatal life until natural death to mobile phone radiofrequency field representative of a 1.8 GHz GSM base station environmental emission. Environmental Research 165, 496-503, 2018) uporabljali veliko število živali, najboljšo laboratorijsko prakso in izpostavljali živali za vse življenje, upoštevanje njunih ugotovitev ne zagotavlja dokazov in potrditve, da so visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja rakotvorna. NTP je poročala, da so bile njihove najpomembnejše ugotovitve povečanje malignega srčnega raka (schwannom) pri samcih podgan. Te ugotovitve niso skladne z rezultati Falcioni et al. (2018) ter z drugimi rezultati študije NTP, ki ni potrdila povezave med visokofrekvenčnimi sevanji mobilnih telefonov in rakom pri samicah podgan in miših. Omenjene ugotovitve tudi niso v skladu z drugo relevantno literaturo o raku in visokofrekvenčnimi elektromagnetnimi sevanji na splošno. NTP študija tudi ni ugotovila povečanja celotnega schwannoma ali vestibularnega schwannoma pri živalih. Poleg tega ni nobenih znakov, da bi bila povečana incidenca malignega srčnega schwannoma pri podganjih samcih višja kot bi bilo pričakovati samo naključno. ICNIRP meni, da študiji NTP (2018a, b) in Falcioni et al. (2018) ne zagotavljata doslednega, zanesljivega in splošnega niza dokazov, ki se lahko uporabijo kot podlaga za revizijo sedanjih smernic za omejevanje izpostavljenosti ljudi EMS. Potrebne so nadaljnje raziskave, ki obravnavajo zgornje omejitve.

Celotno novico si lahko ogledate na povezavi https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPnote2018.pdf.