Novica

16.10.2018 11:00

Razpis za raziskovalne naloge o nizkofrekvenčnih sevanjih v mojem okolju

Nizkofrekvenčna elektromagnetna sevanja (EMS) so postala sestavni del našega življenjskega okolja. Poleg naravnih virov EMS, kot so npr. statično magnetno polje, so se z elektrifikacijo in razvojem različnih gospodinjskih naprav, zabavne elektronike in multimedije pridružili tudi umetni viri nizkofrekvenčnih EMS. Uporaba električne energije v domovih se v zadnjem času povečuje tudi zaradi vse večje uporabe za ogrevanje, poseben porabnik pa bodo v bližnji prihodnosti postali električni avtomobili oziroma njihovo polnjenje, ki bo potekalo predvsem ponoči in s tem povečevalo sevalne obremenitve v bivalnem območju. Z namenom spodbudit mlade k razmišljanju o vprašanjih, povezanih z nizkofrekvenčnimi EMS, smo se odločili pripraviti razpis za raziskovalne naloge o nizkofrekvenčnih EMS v mojem okolju.

Komu je raziskovalna naloga namenjena

Raziskovalna naloga je namenjena osnovnošolcem višjih razredov (6. do 9 razred) ter srednješolcem. Raziskovalno nalogo pripravijo učenci posamezno ali v skupinah do 3 pod mentorstvom učitelja. Z raziskovalno nalogo želimo med mladimi povečati zanimanje za problematiko EMS ter razširiti spoznanja o EMS, zato od sodelujočih pričakujemo, da bodo raziskovalno nalogo predstavili tudi na domači šoli.

Navodila za pripravo naloge

Pri pripravi raziskovalne naloge učenci in dijaki sledijo navodilom Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki so na voljo na spletni strani http://www.zotks.si. Z raziskovalno nalogo lahko učenci in dijaki sodelujejo tudi na srečanju mladih raziskovalcev, v sklopu Foruma EMS pa bomo organizirali dodatno tekmovanje raziskovalnih nalog z razpisanega področja. Izbira naslova naloge in področje raziskave je prepuščeno posamezni skupini, vse raziskovalne naloge pa naj povezuje tema »Nizkofrekvenčna EMS v mojem okolju«. Zato naj bo raziskovalna naloga umeščena v prostor, v katerem se običajno nahajajo mladi raziskovalci, bodisi je to doma, v bližnji okolici ali šoli. Nekaj predlogov naslovov:

  • Moje okolje in nizkofrekvenčna EMS
  • Viri nizkofrekvenčnih EMS doma
  • Viri nizkofrekvenčnih EMS v šoli
  • Koliko moji sošolci vedo o nizkofrekvenčnih EMS
  • Strokovna pomoč

Glede na izkazan interes bodo strokovnjaki v okviru projekta Forum EMS nudili ustrezno strokovno pomoč in literaturo. Prav tako bo mogoče za namen izvajanja raziskav brezplačno najeti določeno merilno opremo, s pomočjo katere je mogoče preprosto izvesti meritve EMS v okoljih, v katerih prijavitelji živijo. Zaradi lažjega koordiniranja sodelovanja ter najemanja merilnih inštrumentov prosimo, da se vsi zainteresirani za pomoč čimprej obrnete na koordinatorja raziskovalnih nalog.

Rok za oddajo raziskovalnih nalog

Kandidati raziskovalno nalogo oddajno najkasneje do 19. aprila 2019 v elektronski obliki na naslov: info@forum-ems.si.

Ocenjevanje

Do 10. maja 2019 bo strokovna komisija, sestavljena iz članov Uprave RS za varstvo pred sevanji in Foruma EMS, pregledala prispele raziskovalne naloge in jih ocenila ter rezultate posredovala kandidatom. Kriteriji za ocenjevanje bodo aktualnost raziskave, razumljivost raziskovalne naloge, skladnost vsebine raziskave s starostjo sodelujočih, uspešna predstavitev v domačem okolju, povezava z domačim okoljem in ustrezna oblika raziskovalne naloge.

Nagrade in zaključna prireditev

Strokovna komisija bo prispele raziskovalne naloge ocenila in razvrstila glede na rezultat. V zadnjem tednu maja 2019 bo sledila zaključna prireditev s predstavitvami najboljših raziskovalnih nalog ter podelitvijo nagrad in plaket. Dogodek bo tudi medijsko pokrit.

Dodatne informacije – koordinator raziskovalnih nalog

Forum EMS

dr. Blaž Valič

Pohorskega bataljona 215 1000 Ljubljana

Tel: 01 568 27 32

blaz.valic@inis.si