Novica

05.11.2018 18:00

Študija o vplivu sevanja mobilnega telefona na razvoj raka - NTP

Končno poročilo o študiji

Mobilni telefoni uporabljajo visokofrekvenčna elektromagnetna sevanja (EMS) za prenos signalov. Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) je v sklopu Nacionalnega toksikološkega programa (NTP) zaradi razširjene izpostavljenosti ljudi in omejenih informacij o možnih rakotovornih vplivih dolgotrajne uporabe mobilnih telefonov na zdravje izvedla eno najobsežnejših toksikoloških študij na podganah in miših doslej. Študija NTP v vrednosti 30 milijonov dolarjev je trajala več kot 10 let. Študija NTP je pomagala razjasniti potencialne nevarnosti za zdravje, vključno s tveganjem za nastanek raka zaradi izpostavljenosti visokofrekvenčnim EMS, ki se uporabljajo v mobilnih telefonih druge in tretje generacije (2G in 3G).

Kaj so glavne ugotovile študije NTP?

Študija NTP je pokazala, da je izpostavljenost visokim jakostim visokofrekvenčnih EMS, ki se uporablja v mobilnih telefonih 2G in 3G, povezana z:

  • Jasnimi dokazi tumorjev v srcih samcev podgan. Tumorji so bili maligni schwannomi.
  • Nekateri dokazi o nastanku tumorjev v možganih samcev podgan. Tumorji so bili maligni gliomi.
  • Nekateri dokazi o nastaneku tumorjev v nadledvičnih žlezah samcev podgan. Tumorji so bili feohromocitomi. Pri samicah podgan in samcih in samicah je bilo dvoumno, ali so bili raki, opaženi v študijah, povezani z izpostavljenostjo EMS.

Sklepi so temeljili na štirih kategorijah dokazov NTP, da lahko snov povzroči raka.

  • Jasni dokazi (najvišji)
  • Nekateri dokazi
  • Dvoumni dokazi
  • Ni dokazov (najnižji)

Nacionalni toksikološki program (NTP) je v končnem poročilu sklenil, da obstajajo jasni dokazi, da so samci podgan, izpostavljeni visokim jakostim visokofrekvenčnih elektromagnetnih sevanj (EMS), kot se uporabljajo v 2G in 3G mobilnih telefonih, razvili rakaste tumorje srca. Bilo je tudi nekaj dokazov o tumorjih v možganih in nadledvičnih žlezah izpostavljenih samcev podgan. Pri samicah podgan in mišjih samcih in samicah pa so bili dokazi precej dvoumni glede povezave med razvojem raka in izpostavljenostjo EMS.

Jakosti izpostavljenosti, ki so bile uporabljene v študiji NTP, ni mogoče primerjati neposredno z izpostavljenostjo uporabnikov med uporabo mobilnega telefona. V NTP študiji so bile podgane in miši izpostavljene visokofrekvenčnim EMS s celim telesom.

Nasprotno pa so uporabniki mobilnih telefonov večinoma izpostavljeni le z specifičnimi lokalnimi tkivi blizu mesta, kjer pribljižajo telefon. Poleg tega so bile jakosti in trajanje izpostavljenosti v študijah bistveno višje in daljše od tistih, ki ki smo jih navadno izpostavljeni med uporabo mobilnega telefona.

Več:

https://www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm

https://www.niehs.nih.gov/health/materials/cell_phone_radiofrequency_radiation_studies_508.pdf