Novica

20.08.2020 13:00

Kaj vemo o omrežju 5G

V dnevniku Delo je bil objavljen daljši prispevek o tehnologiji 5G, katerega avtorja sta direktor INIS-a doc. dr. Peter Gajšek ter vodja laboratorija INIS-a dr. Blaž Valič. V prispevku so predstavljene tako tehnološke lastnosti omrežja 5G, ki so pomembne z vidika izpostavljenosti ljudi, kot tudi rezultati izvedenih meritev na testnih baznih postajah 5G v Slovneiji.

Glede tehnoloških lastnosti so pomembne nove pomembne nove pametne antene: "Pomembna novost omrežij 5G so pametne antene z več vhodi in izhodi (massive MIMO), ki lahko usmerijo signal samo v območje, kjer se zadržujejo aktivni uporabniki. Te pametne antene zmanjšajo motnje in povečajo možnost, da signali v različnih razmerah dosežejo trenutnega prejemnika. Signale ustvarjajo in usmerjajo le, kadar in kjer so potrebni. Če ni uporabnikov, denimo ponoči v spalnem naselju, oddajajo zgolj sinhronizacijski signal z močjo, ki je več stokrat nižja od tiste, pri kateri deluje bazna postaja, ko je polno zasedena."

Rezultati opravljenih meritev pa kažejo, "da so izmerjene sevalne obremenitve v okolici makro bazne postaje 5G NR pri največji oddajni moči 200 W v najbolj neugodnem primeru na človeku dostopnih mestih več kot štirikrat nižje od strogih mejnih vrednosti, ki jih uporabljamo v Sloveniji, ter desetkrat nižje od smernic Mednarodne komisije za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP) in priporočil EU. Povprečne vrednosti izmerjenih veličin EMS pa so bistveno nižje in dosežejo le nekaj odstotkov mejnih vrednosti, ki so določene za prvo območje varstva pred sevanji."

Celoten prispevek si lahko ogledate na spletni strani Dela.