Novica

15.02.2018 10:00

Konferenca BioEM 2018

V Portorožu bo med 24. in 29. junijem 2018 potekala največja svetovna letna konferenca s področja bielektromagnetike BioEM 2018. Konferenco organizirata svetovni znanstveni zruženji BEMS (The Bioelectromagnetics Society) in EBEA (European BioElectromagnetics Association), lokalna organizatorja pa sta Inštitut za neionizirna sevanja in Univerza v Ljubljan, Fakulteta za elektrotehniko.

Konference poteka letno in predstavlja osrednji znanstveni dogodek za raziskovalce in znanstvenike z vsega sveta. Da je to res svetovni dogodek, kažejo tako pretekle lokacije konference, v zadnjih letih je potekala na Kitajskem, v Belgiji, v Združenih državah Amerike, Južnoafriški republiki, Grčiji, Avstraliji in Kanadi, kot tudi udeležba več kot 400 znanstvenikov z vsega sveta.

Glavne tematike, ki jih konferenca pokriva, so in vitro ter in vivo študije, epidemiologija, eksperimentalne študije na ljudeh, mehanizmi interakcije, terapevtske naprave in medicinska uporaba, teoretično in praktično modeliranje, inštrumentarij in metodologija, dozimetrija, standardi izpostavljenosti, poklicna izpostavljenost, javna politika ter ocena tveganja.

Več o konferenci je na voljo na spletni strani BioEM 2018.