shemaleup.net
xfetish.club
site-rips.club
sexvr.us

Novica

09.09.2015 15:00

Vabilo za sodelovanje v raziskavi GERONIMO

V letu 2014 se je znotraj 7. okvirnega programa EU začel izvajati petletni projekt o vplivu EMS na zdravje z nazivom GERONIMO. V njem sodeluje 13 držav, iz Slovenije kot partner sodeluje Inštitut za neionizirna sevanja. V okviru projekta smo že izvedli študijo o osebni izpostavljenosti otrok in odraslih visokofrekvenčnim EMS pri 50 družinah v Sloveniji.

Da bi lahko ocenili tudi izpostavljenost virom EMS, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju, potrebujemo skupino prostovoljcev, pri kateri bi izvedli meritve EMS. Meritve na domu bomo izvedli v treh prostorih, kjer se najdlje zadržujete (običajno kuhinja in dve spalnici) in kjer so prisotni viri sevanj (npr. luči, televizije, računalniki...). Z meritvami bi želeli preučiti tudi razlike v izpostavljenosti, ko so viri sevanj (gospodinjske naprave, zabavna elektronika...) vključeni in ko so izključeni.

Meritve na domu bodo trajale približno 4 do 6 ur in jih bo izvedla skupina dveh strokovnjakov INIS. V tem času bi bila potrebna prisotnost lastnika oziroma njegovega predstavnika. V eni od spalnic bi za obdobje 48 ur namestili dozimeter za trajne meritve izpostavljenosti. Meritve potekajo med oktobrom in decembrom 2015, sočasno pa se bodo izvajale še v dveh drugih državah EU. Vsi rezultati meritev z ustreznim tolmačenjem strokovnjakov bodo prostovoljcem posredovani brezplačno. Rezultati raziskave bodo vključeni v poročila o izvajanju projekta GERoNiMo in objavljeni v znanstvenih publikacijah. Več o raziskavi si lahko preberete v priloženem vabilu .

Svojo pripravljenost za sodelovanje v raziskavi s točnimi podatki (ime, naslov, kontaktni podatki) nam čim prej sporočite po elektronski pošti na info@inis.si ali pa nas pokličite na 01-5682732.
Vse prispele prijave bomo obravnavali in jih na podlagi relevantnosti ustrezno obravnavali. Posamezniki bodo prejeli odgovor glede možnosti za sodelovanje v raziskavi.

Vsakega odziva bomo zelo veseli.