shemaleup.net
xfetish.club
site-rips.club
sexvr.us

Novica

22.12.2015 10:00

Študija o izpostavljenosti prebivalstva nizkofrekvenčnim magnetnim poljem

Inštitut za neionizirna sevanja je izvedel študijo o zpostavljenosti prebivalstva nizkofrekvenčnim magnetnim poljem v različnih okoljih. Študija je na voljo na naslednji povezavi [PDF], najdete pa jo tudi med publikacijami Inštituta za neionizirna sevanja.

Rezultati kažejo, da so vrednosti magnetnega polja najvišje v primerih, ko se v neposredni bližini bivalnega okolja nahaja transformatorska postaja, najsi bo to tik poleg samega prostora ali pod njim. Prispevki daljnovodov so bistveno manjši od prispevkov transformatorskih postaj, razen v primerih, ko so zelo obremenjeni in se nahajamo v njihovi neposredni bližini. Običajno pa njihovi prispevki niso bistveno višji od prispevkov hišne inštalacije in sevanja električnih aparatov in naprav doma. Rezultati meritev so skladni z ugotovitvami iz predhodne študije (glej publikacijo Valič B, Trček T, Gajšek P. Trajne meritve magnetnega polja v bližini 220 IN 400 kV daljnovodov v Sloveniji s trenutnimi meritvami električnega polja. Inštitut za neionizirna sevanja, 2014. [PDF]), da je prispevek daljnovodov, ki so oddaljeni več kot 60 m od stanovanj, zanemarljiv, primerljiv ali celo manjši od sevalnih obremenitev, ki jih v svoji okolici povzročajo hišna inštalacija, gospodinjske naprave ter druge električne in elektronske naprave.
Rezultati kažejo, da bi morali za zmanjševanje tveganja zaradi izpostavljenosti magnetnim poljem ljudi, katerih dolgotrajne povprečne vrednosti presegajo vrednost 0,4 µT, bistveno več pozornosti nameniti umeščanju transformatorskih postaj v bivalno okolje.
Glede daljnovodov pa lahko zaključimo, da je z upoštevanjem načela previdnosti in uvajanjem empirične varnostne razdalje 60 m prispevek električnih in magnetnih polj v stavbah zanemarljiv zaradi že prisotnih polj kot posledice hišne inštalacije, gospodinjskih naprav ter drugih električnih in elektronskih naprav.