Novica

10.05.2018 14:00

Elektromagnetna sevanja 5G

Omrežja 5. generacije mobilne telefonije (5G) so v fazi implementacije. Nova generacija skupaj z razvojem in širitvijo tehnologij v povsem nove frekvenčne pasove (t.i. milimeterski valovi) s seboj prinaša določena vprašanja glede sevalnih obremenitev, vplivov na okolje iz zdravje, umeščanja v prostor in zagotavljanje skladnosti z mednarodnimi standardi.

Ker želimo strokovni javnosti podati določene odgovore, Inštitut za neionizirna sevanja in Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani organizirata 24. 6. 2018 v okviru letne znanstvene konference BioEM 2018 poseben vrhunski mednarodni strokovni seminar z naslovom Elektromagnetna sevanja nove 5. generacije mobilne telefonije (5G) – pregled stanja stroke o zdravstvenih tveganjih in standardizaciji. Povabili smo najbolj ugledne in mednarodno priznane strokovnjake, ki dobo predstavili stanje na področju razvoja nove tehnologije 5G, nove študije, ki se ukvarjajo z raziskovanjem zdravstvenih tveganj zaradi izpostavljenosti elektromagnetnim sevanjem v milimetrskem področju ter nove metodologije in standardizirane postopke za ugotavljanje skladnosti naprav in sistemov, ki se bodo uporabljali tako za bazne postaje kot za prenosne naprave nove generacije mobilne telefonije 5G.

Seminar bo potekal samo v angleškem jeziku. Več o seminarju je na voljo na posebni spletni strani.