Novica

21.12.2018 10:00

Poročilo o izpostavljenosti posameznikov VF EMS v Sloveniji in nekateri drugih državah EU

V Sloveniji, na Danskem, na Niziozemskem, v Švici in v Španiji je 529 otrok v starosti od 8 do 18 let sodelovalo v raziskavi, v sklopu katere so nosili osebni ekspozimeter za merjenje VF EMS. Ekspozimeter je meril 16 različnih frekvenčnih območij, ki pripadajo posameznim brezžičnim tehnologijam. Poleg tega se je neprestano s pomočjo GPS signala beležila lokacija vsakega sodelujočega, ki je na mobilnem telefonu sočasno izpolnjeval tudi dnevnik aktivnosti. Določenih je bilo 6 glavnih frekvenčnih območij za opazovanje izpostavljenosti: skupna vrednost, DECT, radiodifuzija, uplink (vsa frekvenčna območja mobilnih telefonov), downlink (vsa frekvenčna območja baznih postaj) in and WiFi. Skupna povprečna izpostavljenost je znašala 75,5 μW/m2. Najpomembnejši prispevek je bil zaradi baznih postaj (27,2 μW/m2), katerim sledi radiodifuzija (9,9 μW/m2).

Uporaba mobilnih telefonov je pri otrocih naraščala z njihovo starostjo. Izpostavljenosti so bile višje podnevi (94,2 μW/m2) kot ponoči (23,0 μW/m2) in malo višje med vikendi (78,9 μW/m2) kot med tednom (72.0 μW/m2). Otroci so bili najbolj izpostavljeni, ko so bili na poti (z avtom, peš, kolesom... (171,3 μW/m2) in zunaj (157.0 μW/m2) ter veliko nižje doma (33,0 μW/m2) ali v šoli (35,1 μW/m2). K skupnim sevalnim obremenitvam so največ prispevale bazne postaje mobilne telefonije in radiodifuzuja, in njihov prispevek je bil s časom konstanten.

Pomebmno je, da nadaljujemo z ocejevanjem izpostavljenosti otrok VF EMS, saj se s časom spreminjajo tako same naprave, njihova uporaba, obenem pa se razvija in nadrgrajuje tudi infrastruktura.

Na voljo je celotno poročilo Individual exposure to Radiofrequency Electromagnetic field (RF EMF) in different environments in Slovenia and EU v angleškem jeziku .