Novica

28.02.2017 10:00

Stališče ICNIRP o diagnostičnih napravah, ki uporabljajo neionizirna sevanja

Mednarodna komisija za varstvo pred sevanji ICNIRP je v februarju 2017 objavila dokument ICNIRP Statement on Diagnostic Devices Using Non-Ionizing Radiation: Existing Regulations and Potential Health Risks.

V medicinski diagnostiki se uporablja vrsta različnih tehnologij, ki uporabljajo neionizirna (elektromagnetna in optična) sevanja. Med najbolj razširjenimi je gotovo slikanje z magnetno resonanco, a poleg tega se uporabljajo tudi številne druge tehnologije. V stališču so vkljujčeni različni vidiki, tako izpostavljenosti delavcev kot tudi pacientov. Več o stališču si lahko preberete na strani ICNIRP.